You are using an outdated browser. Please upgrade your browser to improve your experience.
addCIT FAIR

addCIT FAIR fungerar endast tillsammans med Molnväxeltjänster från addCIT

addCIT FAIR fungerar endast tillsammans med Molnväxeltjänster från addCIT

addCIT FAIR

by addCIT AB
addCIT FAIR
addCIT FAIR

What is it about?

addCIT FAIR fungerar endast tillsammans med Molnväxeltjänster från addCIT

addCIT FAIR

App Details

Version
1.0.466
Rating
NA
Size
98Mb
Genre
Business Productivity
Last updated
December 15, 2020
Release date
October 3, 2019
More info
addCIT FAIR siri commands

addCIT FAIR supports Siri commands

Send a message to Corey on $(DISPLAY_NAME)
Find messages from Scott on $(DISPLAY_NAME)
Read my messages from Bob using $(DISPLAY_NAME)
Send a message to Corey on $(DISPLAY_NAME)
Find messages from Scott on $(DISPLAY_NAME)
Read my messages from Bob using $(DISPLAY_NAME)
Send a message to Corey on $(DISPLAY_NAME)
Find messages from Scott on $(DISPLAY_NAME)
Read my messages from Bob using $(DISPLAY_NAME)
Send a message to Corey on $(DISPLAY_NAME)
Find messages from Scott on $(DISPLAY_NAME)
Read my messages from Bob using $(DISPLAY_NAME)
Send a message to Corey on $(DISPLAY_NAME)
Find messages from Scott on $(DISPLAY_NAME)
Read my messages from Bob using $(DISPLAY_NAME)
Send a message to Corey on $(DISPLAY_NAME)
Find messages from Scott on $(DISPLAY_NAME)
Read my messages from Bob using $(DISPLAY_NAME)

App Store Description

addCIT FAIR fungerar endast tillsammans med Molnväxeltjänster från addCIT

addCIT FAIR låter företagsanvändare nå innovativa och smidiga kommunikationstjänster för deras molnväxel via sina smartphones.

- Integrerad VoIP Softphone och möjlighet att växla mellan Softphone och GSM vid dålig täckning (WiFi eller mobildata)
- Chatta med dina kollegor
- Sök i företagskatalogen; se hänvisningsstatus, anknytning och mobilnummer
- Sök i telefonens kontaktbok
- Ring direkt via företagskatalogen eller telefonens kontaktbok
- Sätt, ta bort och se aktuell hänvisning
- Lyssna av din röstbrevlåda
- Möjlighet att logga in som agent - Kräver licens
- Koppla samtal
- Flerpartssamtal

Disclaimer:
AppAdvice does not own this application and only provides images and links contained in the iTunes Search API, to help our users find the best apps to download. If you are the developer of this app and would like your information removed, please send a request to [email protected] and your information will be removed.