You are using an outdated browser. Please upgrade your browser to improve your experience.
ap Golwg

ap Golwg yw fersiwn digidol cylchgrawn Golwg sydd bellach ar gael ar gyfer eich dyfais symudol

ap Golwg yw fersiwn digidol cylchgrawn Golwg sydd bellach ar gael ar gyfer eich dyfais symudol

ap Golwg

by Golwg Cyf
ap Golwg
ap Golwg

What is it about?

ap Golwg yw fersiwn digidol cylchgrawn Golwg sydd bellach ar gael ar gyfer eich dyfais symudol. Mae rhifyn diweddaraf y cylchgrawn ar gael bob wythnos i chi ei brynu a lawrlwytho, ac yn cynnwys holl erthyglau newyddion a materion cyfoes y fersiwn print, ynghyd â chynnwys fideo, sain a galeriau lluniau ychwanegol yn y fersiwn digidol.

ap Golwg

App Details

Version
17.0
Rating
NA
Size
63Mb
Genre
News Lifestyle
Last updated
September 27, 2019
Release date
December 15, 2011
More info

ap Golwg is FREE but there are more add-ons

 • $1.99

  lingo newydd Ebrill - Mai 2017

 • $1.99

  Golwg 28 Gorffennaf 2016

 • $1.99

  lingo newydd Chwefror - Mawrth 2016

 • $1.99

  lingo newydd Chwefror - Mawrth 2017

 • $1.99

  lingo newydd Rhagfyr 2016 - Ionawr 2017

 • $1.99

  lingo newydd Hydref - Tachwedd 2016

 • $1.99

  Golwg 4 Awst 2016

 • $12.99

  Lingo Newydd - Tanysgrifiad Blwyddyn

 • $1.99

  Golwg 6 Rhagfyr 2012

 • $1.99

  Golwg 19 Ionawr 2017

App Store Description

ap Golwg yw fersiwn digidol cylchgrawn Golwg sydd bellach ar gael ar gyfer eich dyfais symudol. Mae rhifyn diweddaraf y cylchgrawn ar gael bob wythnos i chi ei brynu a lawrlwytho, ac yn cynnwys holl erthyglau newyddion a materion cyfoes y fersiwn print, ynghyd â chynnwys fideo, sain a galeriau lluniau ychwanegol yn y fersiwn digidol.

Lingo Newydd ar ap Golwg - erbyn hyn mae modd i chi ddarllen cylchgrawn Lingo Newydd ar ap Golwg. Mae’r cylchgrawn yn ddelfrydol i bobl sy’n dysgu Cymraeg, beth bynnag yw safon eich iaith gyda system liwiau i wahaniaethu rhwng erthyglau i bobl sy’n dechrau dysgu, sy’n fwy profiadol, neu’n brofiadol iawn. Mae fersiwn digidol Lingo Newydd hefyd yn cynnwys fersiwn sain o erthyglau er mwyn helpu ynganu geiriau.

Mae 50 rhifyn o gylchgrawn Golwg yn cael eu cyhoeddi pob blwyddyn – nid oes rhifyn am bythefnos dros yr Nadolig.

Mae 6 rhifyn o Lingo Newydd yn cael eu cyhoeddi pob blwyddyn.

Gwybodaeth Tanysgrifio

Golwg Tanysgrifiad Blwyddyn am £74.99

Golwg Tanysgrifiad 6 mis am £39.99

Golwg Tanysgrifiad 3 mis am £19.99

Lingo Newydd Tanysgrifiad Blwyddyn am £9.99

Prynwch rifynnau unigol Golwg neu Lingo Newydd am £1.49

Bydd y pris yn cael ei godi ar eich Cyfrif iTunes pan gaiff y pryniant ei gadarnhau.

Bydd y tanysgrifiad yn adnewyddu ohono’i hun os nag yw’r ddarpariaeth adnewyddu – ‘auto-renew’ yn cael ei ddiffodd o leiaf 24 awr cyn diwedd y cyfnod cyfredol.

Bydd pris adnewyddu’n cael ei godi ar y cyfrif o fewn 24 awr i ddiwedd y cyfnod cyfredol, gan nodi cost yr adnewyddu.

Gall defnyddiwr reoli’r tanysgrifiadau ac mae modd diffodd y ddarpariaeth adnewyddu trwy fynd i Osodiadau Cyfrif y defnyddiwr ar ôl Prynu.

Does dim hawl dileu’r tanysgrifiad cyfredol tra bydd y tanysgrifiad hwnnw’n fyw.

Cyfeiriad Polisi Preifatrwydd - http://golwg360.cymru/gwybodaeth/polisi-preifatrwydd

ap Golwg is the home of the digital version of weekly Welsh Language news and current affairs magazine, Golwg.

The app now also includes Lingo Newydd magazine, which is a bi-monthly magazine for people learning the Welsh language. Lingo Newydd is suitable for Welsh learners of all abilities, and has a colour code system to denote the difficulty of the articles on the pages. The digital version of Lingo Newydd also features voice articles to help with your pronunciation.

We publish 50 issues of Golwg magazine annually – the magazine is not published for a fortnight over Christmas.

Subscription Information

Privacy Policy URL: http://www.golwg360.com/gwybodaeth/polisi-preifatrwydd

Terms of Use: http://golwg360.cymru/gwybodaeth/telerau-ac-amodau

Golwg One Year Subscription for £74.99
Golwg 6 Months Subscription for £39.99
Golwg 3 Months Subscription for £19.99
Lingo Newydd 12 months Subscription for £9.99

Buy individual editions for £1.49

Payment will be charged to iTunes Account at confirmation of purchase

Subscription automatically renews unless auto-renew is turned off at least 24-hours before the end of the current period

Account will be charged for renewal within 24-hours prior to the end of the current period, and identify the cost of the renewal

Subscriptions may be managed by the user and auto-renewal may be turned off by going to the user’s Account Settings after purchase

No cancellation of the current subscription is allowed during active subscription period

Disclaimer:
AppAdvice does not own this application and only provides images and links contained in the iTunes Search API, to help our users find the best apps to download. If you are the developer of this app and would like your information removed, please send a request to [email protected] and your information will be removed.