You are using an outdated browser. Please upgrade your browser to improve your experience.
BRANDRISK Ute

BRANDRISK Ute är en app som Myndigheten för samhällsskydd och beredskap (MSB) tillhandahåller för privatpersoner

BRANDRISK Ute är en app som Myndigheten för samhällsskydd och beredskap (MSB) tillhandahåller för privatpersoner

BRANDRISK Ute

by Myndigheten för samhällsskydd och beredskap (MSB)
BRANDRISK Ute
BRANDRISK Ute
BRANDRISK Ute

What is it about?

BRANDRISK Ute är en app som Myndigheten för samhällsskydd och beredskap (MSB) tillhandahåller för privatpersoner.

BRANDRISK Ute

App Details

Version
3.2.4
Rating
(13)
Size
94Mb
Genre
Weather Education
Last updated
August 16, 2019
Release date
April 26, 2012
More info

App Screenshots

BRANDRISK Ute screenshot-0
BRANDRISK Ute screenshot-1
BRANDRISK Ute screenshot-2
BRANDRISK Ute screenshot-3
BRANDRISK Ute screenshot-4

App Store Description

BRANDRISK Ute är en app som Myndigheten för samhällsskydd och beredskap (MSB) tillhandahåller för privatpersoner.

Under främst vår- och sommarhalvåret hjälper BRANDRISK Ute dig att hålla koll på brandrisken i skog och mark och förser dig med tips och råd för att kunna minska riskerna att orsaka gräs- och skogsbränder.

När du startar appen får du med hjälp av positioneringsfunktionen i din Iphone eller Ipad aktuell risk för din plats för gräsbrand och skogsbrand.

Du kan också söka efter vilken risk det är för andra platser.

Prognosen uppdateras varje dygn och gäller för aktuell dag samt fem dagar framåt. Prognosen delar in Sverige i rutor om 11x11 km och prognoserna utgår ifrån medelvärdet i dessa rutor. Därför kan det lokalt finnas områden som har högre eller lägre risk än vad prognosen anger. Brandriskdata hämtas från SMHI.

I applikationens översiktskartor finns prognoskartor för hela landet för gräsbrand och även de två olika prognoserna för skogsbrand. Den ena kartan visar antändningsrisk, som utgår från markfuktigheten, och den andra kartan visar spridningsrisken om en skogsbrand skulle starta. Observera att översiktskartorna för skogsbrand anger brandriskvärdena i fler nivåer än de förenklade riskvärden som visas med symbolen i färgerna rött, gult och grönt i applikationens startläge.

I appen finns också filmer, checklistor och information om hur du lär dig mer om säkrare eldning i skog och mark.

Tänk på att brandrisken kan variera lokalt och att vädret kan skifta snabbt. Var extra vaksam på hur det blåser och elda inte när det blåser mycket. Var alltid försiktig när du eldar.

Disclaimer:
AppAdvice does not own this application and only provides images and links contained in the iTunes Search API, to help our users find the best apps to download. If you are the developer of this app and would like your information removed, please send a request to [email protected] and your information will be removed.