You are using an outdated browser. Please upgrade your browser to improve your experience.
Ôn thi GPLX A1

Trong đề thi sát hạch cấp giấy phép lái xe hạng A1 gồm 20 câu hỏi, mỗi câu có từ 02 đến 04 ý trả lời và có từ 01 đến 02 ý đúng, nếu trả lời thiếu ý đúng thì được coi là trả lời sai

Trong đề thi sát hạch cấp giấy phép lái xe hạng A1 gồm 20 câu hỏi, mỗi câu có từ 02 đến 04 ý trả lời và có từ 01 đến 02 ý đúng, nếu trả lời thiếu ý đúng thì được coi là trả lời sai

Ôn thi GPLX A1

by Nguyen Tuan Anh
Ôn thi GPLX A1
Ôn thi GPLX A1
Ôn thi GPLX A1

What is it about?

Trong đề thi sát hạch cấp giấy phép lái xe hạng A1 gồm 20 câu hỏi, mỗi câu có từ 02 đến 04 ý trả lời và có từ 01 đến 02 ý đúng, nếu trả lời thiếu ý đúng thì được coi là trả lời sai. Yêu cầu làm đúng 16 câu trở lên là đạt. Thời gian làm bài: 15 phút. Khi trả lời đúng tất cả các câu hỏi trong 8 đề thi thử bằng lái xe máy A1 này, có nghĩa là bạn đã trả lời đúng và đầy đủ 150 câu hỏi dùng cho sát hạch, cấp giấy phép lái xe hạng A1.

Ôn thi GPLX A1

App Details

Version
1.0.1
Rating
NA
Size
126Mb
Genre
Education Reference
Last updated
March 14, 2019
Release date
March 14, 2019
More info

App Screenshots

Ôn thi GPLX A1 screenshot-0
Ôn thi GPLX A1 screenshot-1
Ôn thi GPLX A1 screenshot-2
Ôn thi GPLX A1 screenshot-3
Ôn thi GPLX A1 screenshot-4

App Store Description

Trong đề thi sát hạch cấp giấy phép lái xe hạng A1 gồm 20 câu hỏi, mỗi câu có từ 02 đến 04 ý trả lời và có từ 01 đến 02 ý đúng, nếu trả lời thiếu ý đúng thì được coi là trả lời sai. Yêu cầu làm đúng 16 câu trở lên là đạt. Thời gian làm bài: 15 phút. Khi trả lời đúng tất cả các câu hỏi trong 8 đề thi thử bằng lái xe máy A1 này, có nghĩa là bạn đã trả lời đúng và đầy đủ 150 câu hỏi dùng cho sát hạch, cấp giấy phép lái xe hạng A1.
Phần mềm lấy từ bộ đề thi sát hạch lý thuyết lái xe mô tô hạng A1 năm 2019. Phần mềm tương ứng với tài liệu 150 câu hỏi luật giao thông đường bộ dùng cho học viên thi bằng lái xe máy A1. Phần mềm được thiết kế tương thích với hệ điều hành iOS dùng cho iPhone và iPad nhằm giúp học viên dễ dàng sử dụng.
Bằng cách thực hành nhuần nhuyễn 8 đề thi, bạn sẽ vượt qua phần thi sát hạch lý thuyết một cách dễ dàng. Trong quá trình ôn tập, nếu bạn thấy câu hỏi nào chưa hiểu, chúng tôi sẵn sàng giải thích cho bạn cặn kẽ. Vì mục tiêu đạt số điểm tuyệt đối trong kỳ thi sát hạch lý thuyết. Chúc bạn may mắn và thành công. Thân!

Disclaimer:
AppAdvice does not own this application and only provides images and links contained in the iTunes Search API, to help our users find the best apps to download. If you are the developer of this app and would like your information removed, please send a request to [email protected] and your information will be removed.