You are using an outdated browser. Please upgrade your browser to improve your experience.
Đọc sách đa ngôn ngữ (Vietnamese Reader)

“Phần mềm đọc sách đa ngôn ngữ” (tên viết tắt là “Vietnamese Reader”) là một ứng dụng kết hợp giữa Phần mềm đọc sách điện tử (eBook) và Phần mềm từ điển đa ngôn ngữ dành cho tiếng Việt

“Phần mềm đọc sách đa ngôn ngữ” (tên viết tắt là “Vietnamese Reader”) là một ứng dụng kết hợp giữa Phần mềm đọc sách điện tử (eBook) và Phần mềm từ điển đa ngôn ngữ dành cho tiếng Việt

Đọc sách đa ngôn ngữ (Vietnamese Reader)

by Tien Thinh Vu
Đọc sách đa ngôn ngữ (Vietnamese Reader)
Đọc sách đa ngôn ngữ (Vietnamese Reader)
Đọc sách đa ngôn ngữ (Vietnamese Reader)

What is it about?

“Phần mềm đọc sách đa ngôn ngữ” (tên viết tắt là “Vietnamese Reader”) là một ứng dụng kết hợp giữa Phần mềm đọc sách điện tử (eBook) và Phần mềm từ điển đa ngôn ngữ dành cho tiếng Việt. Phần mềm này cho phép người sử dụng có thể đọc sách ngoại văn cũng như học ngoại ngữ (tiếng Anh, tiếng Pháp, tiếng Nhật, tiếng Trung… cũng như tiếng Việt) dễ dàng hơn

Đọc sách đa ngôn ngữ (Vietnamese Reader)

App Details

Version
1.7
Rating
(5)
Size
182Mb
Genre
Reference Productivity
Last updated
October 8, 2014
Release date
August 3, 2011
More info

App Screenshots

Đọc sách đa ngôn ngữ (Vietnamese Reader) screenshot-0
Đọc sách đa ngôn ngữ (Vietnamese Reader) screenshot-1
Đọc sách đa ngôn ngữ (Vietnamese Reader) screenshot-2
Đọc sách đa ngôn ngữ (Vietnamese Reader) screenshot-3
Đọc sách đa ngôn ngữ (Vietnamese Reader) screenshot-4

App Store Description

“Phần mềm đọc sách đa ngôn ngữ” (tên viết tắt là “Vietnamese Reader”) là một ứng dụng kết hợp giữa Phần mềm đọc sách điện tử (eBook) và Phần mềm từ điển đa ngôn ngữ dành cho tiếng Việt. Phần mềm này cho phép người sử dụng có thể đọc sách ngoại văn cũng như học ngoại ngữ (tiếng Anh, tiếng Pháp, tiếng Nhật, tiếng Trung… cũng như tiếng Việt) dễ dàng hơn

"Vietnamese Reader" is the combination of an eBooks Reader and Vietnamese dictionaries, that allow you to read foreign books as well as study foreign languages.

Ứng dụng này gồm có các chức năng sau:


HỖ TRỢ ĐA ĐỊNH DẠNG:
Phần mềm này có thể đọc được các loại định dạng sách điện tử như dưới đây:

SUPPORT MANY BOOK FORMATS:
It can read many books format as following

- Comics, Manga files (.cbr, .cbz, .zip, .rar)
- non-DRM Palm OS ebook (.prc, .mobi, .pdb – chỉ đọc dưới dạng text)
- non-DRM ePub
- PDF (Chuyển sang định dạng text hoặc là xem nguyên bản)
- CHM
- RTF (chỉ đọc được dưới dạng text)
- FB2 (chỉ đọc được dưới dạng text)
- Word(doc, docx), Excel(xls, xlsx), PowerPoint(ppt, pptx), Html, plain


TỪ ĐIỂN TRONG ỨNG DỤNG - TRA CỨU NHANH:
Khi bạn bắt gặp một từ mới trong lúc đọc sách ngoại văn, bạn có thể tra cứu bằng phần mềm từ điển đã được tích hợp trong ứng dụng này mà không cần phải mở ứng dụng khác.

Ứng dụng này có chứa các từ điển sau:

- Từ điển Anh-Việt (110.000 từ)
- Từ điển Việt-Anh (250.000 từ)

- Từ điển Pháp-Việt (50.000 từ)
- Từ điển Việt-Pháp (40.000 từ)

- Từ điển Nhật-Việt (400.000 từ)
- Từ điển Việt-Nhật (50.000 từ)

- Từ điển Trung-Việt (90.000 từ)
- Từ điển Việt-Trung (40.000 từ)


INTERNAL DICTIONARIES FOR LOOK-UP:
Application includes following dictionaries:

- English - Vietnamese
- Vietnamese - English

- French - Vietnamese
- Vietnamese - French

- Japanese - Vietnamese
- Vietnamese - Japanese

- Chinese - Vietnamese
- Vietnamese - Chinese


DỊCH TỰ ĐỘNG (DÙNG KHI BẠN ĐANG ONLINE):
Khi đọc sách ngoại văn, người dùng có thể dùng chức năng biên dịch online để dịch nhanh một từ mới hoặc một đoạn văn. (Ứng dụng này hỗ trợ 105 ngôn ngữ)


ĐỒNG BỘ HÓA (SYNCHRONIZE):
Bạn có thể tải về các file sách điện tử để đọc trong ứng dụng này theo những phương pháp sau:
(1)Dùng ứng dụng iTunes trên máy tính hoặc máy Mac:
- Mở ứng dụng iTunes
- Kết nối thiết bị với máy tính
- Chọn “your iPhone/ iPod/ iPad device” hiển thị bên trái của ứng dụng iTunes
- Chọn “Apps menu” phía bên phải
- Chọn “App-Vietnamese Reader icon” trong mục “File Sharing”
- Kéo – thả file eBook vào phần “Vietnamese Reader Documents”
-> Mở ứng dụng Vietnamese Reader trên iPhone/ iPod/ iPad và nhấn icon “Refresh”

(2) Mở file eBook trong iPhone/ iPod/ iPad từ các ứng dụng khác (Safari, Mail…)
- Mở file eBook (được gửi kèm trong email hoặc được tải về từ website)
- Chọn “Open in Vietnamese Reader”


BẢO MẬT:
Bạn có thể đặt mật khẩu riêng để chỉ có bạn mới mở được ứng dụng này.


ĐIỀU CHỈNH FONT, CỠ CHỮ, MÀU NỀN, ĐỘ SÁNG TỐI:
Bạn có thể tăng hoặc giảm cỡ chữ, thay đổi màu nền, điều chỉnh độ sáng tối khi đọc sách bằng ứng dụng này.

Disclaimer:
AppAdvice does not own this application and only provides images and links contained in the iTunes Search API, to help our users find the best apps to download. If you are the developer of this app and would like your information removed, please send a request to [email protected] and your information will be removed.