You are using an outdated browser. Please upgrade your browser to improve your experience.
Citi Handlowy

Aplikacja Citi Mobile® umożliwia zarządzanie finansami - o każdej porze, gdziekolwiek jesteś

Aplikacja Citi Mobile® umożliwia zarządzanie finansami - o każdej porze, gdziekolwiek jesteś

Citi Handlowy

by Bank Handlowy w Warszawie S.A.
Citi Handlowy
Citi Handlowy
Citi Handlowy

What is it about?

Aplikacja Citi Mobile® umożliwia zarządzanie finansami - o każdej porze, gdziekolwiek jesteś. Intuicyjna nawigacja zapewnia wygodny dostęp do konta osobistego i karty kredytowej.

Citi Handlowy

App Details

Version
7.2
Rating
(1130)
Size
157Mb
Genre
Finance
Last updated
October 28, 2019
Release date
February 24, 2011
More info

App Screenshots

Citi Handlowy screenshot-0
Citi Handlowy screenshot-1
Citi Handlowy screenshot-2
Citi Handlowy screenshot-3

App Store Description

Aplikacja Citi Mobile® umożliwia zarządzanie finansami - o każdej porze, gdziekolwiek jesteś. Intuicyjna nawigacja zapewnia wygodny dostęp do konta osobistego i karty kredytowej.

Do aplikacji zalogujesz się podając nazwę użytkownika i hasło, których używasz w Citibank Online lub korzystając z funkcji Touch ID i Face ID. Jeśli nie masz jeszcze dostępu do naszej bankowości internetowej, rejestracji możesz dokonać bezpośrednio w Citi Mobile.
Ponadto aplikacja umożliwia Ci korzystanie z mobilnej autoryzacji przy użyciu Citi Mobile Token.

Lista funkcjonalności w aplikacji Citi Mobile:

Konto osobiste:
- informacje o saldzie i wykaz transakcji,
- dostęp do historii transakcji,
- przelewy zewnętrzne do nowych i zdefiniowanych odbiorców krajowych i zagranicznych (SWIFT, SEPA, Citibank Global Transfer),
- możliwość dodawania i edycji danych odbiorców przelewów,
- przelewy pomiędzy własnymi rachunkami,
- możliwość podłączenia karty płatniczej do wybranego konta,
- możliwość aktywacji nowej karty.

Karta kredytowa:
- możliwość aktywacji nowej karty,
- możliwość zmiany kodu PIN,
- wykaz transakcji oraz informacje o dostępnym kredycie i zadłużeniu,
- dostęp do historii transakcji,
- dostęp do wyciągów w formacie PDF za okres ostatnich 12 miesięcy,
- przelewy gotówki do zdefiniowanych i nowych odbiorców krajowych,
- spłata zadłużenia karty,
- pożyczka z karty w szybkim procesie online,
- możliwość rozkładania na raty wybranej kwoty zadłużenia z wyciągu lub transakcji powyżej 100 zł, dokonanych kartą kredytową (RRSO: 10,47%).

Zarządzanie lokatami:
- podgląd, otwieranie i zamykanie lokat.

Aplikacja Citi Mobile jest dedykowana wyłącznie klientom bankowości detalicznej, Banku Handlowego w Warszawie S.A. Treści udostępniane za pośrednictwem aplikacji Citi Mobile zostały stworzone wyłącznie dla lokalizacji, w której Bank Handlowy w Warszawie S.A działa i posiada licencję na prowadzenie działalności.

The Citi Mobile® application allows you to manage your finances, wherever you are, whenever you want. Intuitive navigation provides convenient access to all your personal accounts and credit cards.

You can log in to the app by entering your Citibank Online username and password or using the Touch ID or Face ID feature. Users who have not previously used our online banking can register directly in Citi Mobile®.
Additionally the app allows for the mobile authorisation with Citi Mobile Token.

A list of functionalities available in the Citi Mobile® application:

Personal account:
- information on the balance and a list of transactions, ,
- access to transaction history,
- external transfers to new and defined domestic and foreign accounts (SWIFT, SEPA, Citibank Global Transfer),
- the ability to add and manage the payees,
- transfers between own accounts,
- the possibility of linking your debit card to the selected account,
- possibility to activate a new card.

Credit card:
- possibility to activate a new card,
- ability to set or change PIN,
- list of transactions and information on available credit and balances,
- access to transaction history,
- access to PDF statements for the last 12 months,
- cash transfers to defined and new domestic payees,
- card debt repayment,
- loan from the card in a fast online process,
- possibility of converting into instalments a part of your outstanding balance or transactions above PLN 100, carried out with a credit card (EIR: 10,47%).

Deposit management:
- view, open, withdraw deposits.

The use of this Citi Mobile application is for the consumer banking customers of Bank Handlowy w Warszawie S.A. only. Content provided via this Citi Mobile application is not specifically created for any territory other than where Bank Handlowy w Warszawie S.A operates/is licensed to operate.

Disclaimer:
AppAdvice does not own this application and only provides images and links contained in the iTunes Search API, to help our users find the best apps to download. If you are the developer of this app and would like your information removed, please send a request to [email protected] and your information will be removed.