You are using an outdated browser. Please upgrade your browser to improve your experience.
Con Tàu Xám

Bộ dán Con Tàu Xám với hình ảnh hài hước, thú vị và nhiều biểu cảm khác nhau và nó sẽ làm cho tin nhắn của bạn trở nên vui vẻ và thú vị và nó hoàn toàn miễn phí

Bộ dán Con Tàu Xám với hình ảnh hài hước, thú vị và nhiều biểu cảm khác nhau và nó sẽ làm cho tin nhắn của bạn trở nên vui vẻ và thú vị và nó hoàn toàn miễn phí

Con Tàu Xám

by MY LINH PHAN THI
Con Tàu Xám
Con Tàu Xám
Con Tàu Xám

What is it about?

Bộ dán Con Tàu Xám với hình ảnh hài hước, thú vị và nhiều biểu cảm khác nhau và nó sẽ làm cho tin nhắn của bạn trở nên vui vẻ và thú vị và nó hoàn toàn miễn phí.

Con Tàu Xám

Con Tàu Xám has stickers

like these

Con Tàu Xám messages sticker-0
Con Tàu Xám messages sticker-1
Con Tàu Xám messages sticker-2
Con Tàu Xám messages sticker-3
Con Tàu Xám messages sticker-4
Con Tàu Xám messages sticker-5
Con Tàu Xám messages sticker-6

Con Tàu Xám messages sticker-7
Con Tàu Xám messages sticker-8
Con Tàu Xám messages sticker-9
Con Tàu Xám messages sticker-10
Con Tàu Xám messages sticker-11
and more
AT&T
08:34
Alexander

App Details

Version
1.0
Rating
NA
Size
4Mb
Genre
Stickers
Last updated
February 26, 2020
Release date
February 26, 2020
More info

App Store Description

Bộ dán Con Tàu Xám với hình ảnh hài hước, thú vị và nhiều biểu cảm khác nhau và nó sẽ làm cho tin nhắn của bạn trở nên vui vẻ và thú vị và nó hoàn toàn miễn phí.

CÁCH TÌM KIẾM STICKERS CỦA BẠN:

• Truy cập ứng dụng iMessage - Mở iMessage và chọn một số liên lạc để nhắn tin, sau đó nhấn biểu tượng App Store bên cạnh trường trò chuyện để xem ứng dụng dán này. Nhấn vào biểu tượng ứng dụng nhãn dán để xem các nhãn dán có sẵn.


• Sử dụng nhãn dán trong trò chuyện - Nhấn để gửi hoặc chạm và giữ để đặt nhãn dán lên trên bong bóng, nhãn dán, ảnh và video khác.


• Nếu bạn không thấy nhãn dán mà bạn đã mua, bạn có thể cần thay đổi cài đặt của mình. Nhấn vào biểu tượng App Store, sau đó nhấn biểu tượng 3 hình bầu dục ở phía dưới bên phải để hiển thị ngăn kéo ứng dụng. Tìm ứng dụng nhãn dán của bạn và chạm vào nó để bắt đầu chèn nhãn dán trong trò chuyện. Nếu vẫn không có sẵn, chạm vào nút Chỉnh sửa trên cùng bên phải và đảm bảo ứng dụng nhãn dán bạn đang tìm kiếm được bật.

Disclaimer:
AppAdvice does not own this application and only provides images and links contained in the iTunes Search API, to help our users find the best apps to download. If you are the developer of this app and would like your information removed, please send a request to [email protected] and your information will be removed.