You are using an outdated browser. Please upgrade your browser to improve your experience.
איתמר מטייל על הקירות - עברית לילדים

אף אחד לא יודע, אבל איתמר יכול ללכת על קירות

אף אחד לא יודע, אבל איתמר יכול ללכת על קירות

איתמר מטייל על הקירות - עברית לילדים

by Yedioth Information Technologies
איתמר מטייל על הקירות - עברית לילדים
איתמר מטייל על הקירות - עברית לילדים
איתמר מטייל על הקירות - עברית לילדים

What is it about?

אף אחד לא יודע, אבל איתמר יכול ללכת על קירות. ולא רק ללכת על קירות, אלא גם להיכנס לתמונות ולחוות חוויות מרתקות.

איתמר מטייל על הקירות - עברית לילדים

App Details

Version
1.0
Rating
NA
Size
108Mb
Genre
Books
Last updated
June 12, 2014
Release date
June 11, 2014
More info

App Screenshots

איתמר מטייל על הקירות - עברית לילדים screenshot-0
איתמר מטייל על הקירות - עברית לילדים screenshot-1
איתמר מטייל על הקירות - עברית לילדים screenshot-2
איתמר מטייל על הקירות - עברית לילדים screenshot-3
איתמר מטייל על הקירות - עברית לילדים screenshot-4

App Store Description

אף אחד לא יודע, אבל איתמר יכול ללכת על קירות. ולא רק ללכת על קירות, אלא גם להיכנס לתמונות ולחוות חוויות מרתקות.

ספר הילדים האהוב מוגש לכם עכשיו בגרסה אינטראקטיבית.

האפליקציה "איתמר מטייל על קירות" מבוססת על הספר מאת הסופר הנודע דויד גרוסמן, בליווי איוריה החביבים של אורה איל. באמצעות מסך המגע, מפעילים הילדים את איתמר, את ידידתו רוצקי-פוצקי, את הפיות וחיות הג'ונגל ואפילו עוזרים לאיתמר לטייל על הקירות.
כמו בכל ספרי "עברית לילדים", הילד הופך לשותף פעיל בחוויית הקריאה, תוך שהוא נהנה מהאינטראקציות המשעשעות ומפעיל את הדמיון והמוח עם שלל משחקים והפעלות.

מה תמצאו באפליקציית "איתמר מטייל על קירות"?
• כפתור ''להקשיב לסיפור'' – מאפשר הקשבה למחבר הספר המקריא את הסיפור.
• כפתור ''לקרוא לבד'' – מאפשר קריאה רגילה כמו בספר מודפס.
• כפתור ''משחק הזיכרון'' - משחק זיכרון עם איורים מתוך הספר בשלוש רמות קושי.

מה ניתן לעשות באפליקציה?
• להטות את המכשיר ולהוליך את איתמר על הקירות
• לשחק מחבואים עם הפיות המתחבאות ולהשתעשע עם חיות הג'ונגל
• להפעיל את תזמורת החיות
• לחשוב ולדמיין יחד עם אמא-לביאה על מקומות בעולם בהם יכול הגור להיות
• להדליק ולכבות את האור בחדר של איתמר
• להחליף רקעים ותחפושות לרוצקי-פוצקי ובכך ליצור בכל פעם תמונה חדשה


עברית לילדים מציעה חלופה איכותית ומתקדמת לספרים שעליהם גדלנו ושעליהם אנו מגדלים את ילדינו. הקפדנו להישאר נאמנים לרוח הספר, ועם זאת לגרום לילדי הדור הבא ליהנות ממה שהקידמה ומסכי המגע מסוגלים להציע.
אנו מקווים שתיהנו מהספר לפחות כמו שאנחנו נהנינו מהכנתו. נשמח מאוד לקבל את תגובותיכם, הערותיכם, ובקשותיכם. אנו מבטיחים להתעדכן כל העת, ומכינים לכם הפתעות רבות נוספות. הקפידו לעקוב אחר העדכונים שלנו. בהמשך יעלו גרסאות נוספות שיכללו אופציה להקלטה עצמית של ההורה, משחקים נוספים ועוד. את הגרסאות הבאות תוכלו להוריד ללא תשלום נוסף.