You are using an outdated browser. Please upgrade your browser to improve your experience.
عجایب واقعی

زندگی انسان و دنیای پیرامون ما، همواره مملو از رازهایی هستند که بشر به‌کمک ابزار علم و پژوهش به‌دنبال گشودن آن‌ها است

زندگی انسان و دنیای پیرامون ما، همواره مملو از رازهایی هستند که بشر به‌کمک ابزار علم و پژوهش به‌دنبال گشودن آن‌ها است

عجایب واقعی

by Appgnia Gnia
عجایب واقعی
عجایب واقعی
عجایب واقعی

What is it about?

زندگی انسان و دنیای پیرامون ما، همواره مملو از رازهایی هستند که بشر به‌کمک ابزار علم و پژوهش به‌دنبال گشودن آن‌ها است. اگر چه بسیاری از مفاهیم علمی، آن‌قدر پیچیده‌اند که برای ما در زندگی روزمره جذابیتی ندارند؛ اما بسیاری از واقعیت‌های علمی شگفت‌آور و اطلاعاتی چون بالاترین رکوردهای ثبت شده در حوزه‌های مختلف، واقعیت‌های تاریخی، توانایی‌های شگفت‌انگیز آدمی و مانند آن‌ها نیز ضمن جذاب بودن، باعث افزایش دانش و اطلاعات عمومی ما می‌شوند. با اپلیکیشن "عجایب واقعی" می‌توانید هر روز خودتان را با واقعیت‌های عجیب دنیا غافل‌گیر کنید. هم‌چنین می‌توانید این واقعیت‌های عجیب را با دوستان‌تان در شبکه‌های اجتماعی به‌اشتراک بگذارید و آن‌ها را نیز شگفت‌زده کنید!

عجایب واقعی

App Details

Version
1.0.0
Rating
NA
Size
5Mb
Genre
Lifestyle
Last updated
August 5, 2015
Release date
August 5, 2015
More info

App Screenshots

عجایب واقعی screenshot-0
عجایب واقعی screenshot-1
عجایب واقعی screenshot-2
عجایب واقعی screenshot-3
عجایب واقعی screenshot-4

App Store Description

زندگی انسان و دنیای پیرامون ما، همواره مملو از رازهایی هستند که بشر به‌کمک ابزار علم و پژوهش به‌دنبال گشودن آن‌ها است. اگر چه بسیاری از مفاهیم علمی، آن‌قدر پیچیده‌اند که برای ما در زندگی روزمره جذابیتی ندارند؛ اما بسیاری از واقعیت‌های علمی شگفت‌آور و اطلاعاتی چون بالاترین رکوردهای ثبت شده در حوزه‌های مختلف، واقعیت‌های تاریخی، توانایی‌های شگفت‌انگیز آدمی و مانند آن‌ها نیز ضمن جذاب بودن، باعث افزایش دانش و اطلاعات عمومی ما می‌شوند. با اپلیکیشن "عجایب واقعی" می‌توانید هر روز خودتان را با واقعیت‌های عجیب دنیا غافل‌گیر کنید. هم‌چنین می‌توانید این واقعیت‌های عجیب را با دوستان‌تان در شبکه‌های اجتماعی به‌اشتراک بگذارید و آن‌ها را نیز شگفت‌زده کنید!