You are using an outdated browser. Please upgrade your browser to improve your experience.
Diện Chẩn

DIỆN CHẨN – ĐIỀU KHIỂN LIỆU PHÁP: là một phương pháp Y Học Bổ Sung do GS

DIỆN CHẨN – ĐIỀU KHIỂN LIỆU PHÁP: là một phương pháp Y Học Bổ Sung do GS

Diện Chẩn

by Bui Cong
Diện Chẩn
Diện Chẩn
Diện Chẩn

What is it about?

DIỆN CHẨN – ĐIỀU KHIỂN LIỆU PHÁP: là một phương pháp Y Học Bổ Sung do GS.TSKH Bùi Quốc Châu phát minh vào ngày 26/03/1980. Với xuất phát điểm từ những kinh nghiệm dân gian Việt Nam, từ nền văn hóa và triết học Đông phương, trong đó có ngôn ngữ, văn chương bình dân Việt Nam được thể hiện qua ca dao, tục ngữ, phương ngôn ... Đây là một phương pháp chăm sóc sức khỏe và hỗ trợ chữa bệnh không dùng thuốc, được GS.TSKH Bùi Quốc Châu cùng các thế hệ học trò của mình không ngừng nghiên cứu, phát triển và hoàn thiện, có thể giúp cho mọi người biết cách tự xử lý những vấn đề sức khỏe của mình bằng những phương thức đơn giản nhất, không tốn kém mà đạt hiệu quả cao. Nó góp phần giúp cho đời sống của con người được cải thiện về nhiều mặt, trong đó, quan trọng nhất là SỨC KHỎE cả về thể chất và tinh thần

Diện Chẩn

App Details

Version
2.0.7
Rating
NA
Size
114Mb
Genre
Health & Fitness
Last updated
March 16, 2022
Release date
May 3, 2018
More info

App Store Description

DIỆN CHẨN – ĐIỀU KHIỂN LIỆU PHÁP: là một phương pháp Y Học Bổ Sung do GS.TSKH Bùi Quốc Châu phát minh vào ngày 26/03/1980. Với xuất phát điểm từ những kinh nghiệm dân gian Việt Nam, từ nền văn hóa và triết học Đông phương, trong đó có ngôn ngữ, văn chương bình dân Việt Nam được thể hiện qua ca dao, tục ngữ, phương ngôn ... Đây là một phương pháp chăm sóc sức khỏe và hỗ trợ chữa bệnh không dùng thuốc, được GS.TSKH Bùi Quốc Châu cùng các thế hệ học trò của mình không ngừng nghiên cứu, phát triển và hoàn thiện, có thể giúp cho mọi người biết cách tự xử lý những vấn đề sức khỏe của mình bằng những phương thức đơn giản nhất, không tốn kém mà đạt hiệu quả cao. Nó góp phần giúp cho đời sống của con người được cải thiện về nhiều mặt, trong đó, quan trọng nhất là SỨC KHỎE cả về thể chất và tinh thần

Chức năng chính:

- Tra cứu huyệt của Diện chẩn trên mặt
- Tra cứu các bộ huyệt Diện chẩn
- Tra cứu các phác đồ của diện chẩn được tổng hợp từ các thành viên của cộng đồng diện chẩn Bùi Quốc Châu.
- Quản lý hồ sơ bệnh nhân và những phác đồ của họ.

Disclaimer:
AppAdvice does not own this application and only provides images and links contained in the iTunes Search API, to help our users find the best apps to download. If you are the developer of this app and would like your information removed, please send a request to takedown@appadvice.com and your information will be removed.