You are using an outdated browser. Please upgrade your browser to improve your experience.
Fonemo Specko - sortera bokstavsljud

Fonemo Specko – sortera bokstavsljud

Fonemo Specko – sortera bokstavsljud

Fonemo Specko - sortera bokstavsljud

by Vizuelle Software Stockholm AB
Fonemo Specko - sortera bokstavsljud
Fonemo Specko - sortera bokstavsljud
Fonemo Specko - sortera bokstavsljud

What is it about?

Fonemo Specko – sortera bokstavsljud

Fonemo Specko - sortera bokstavsljud

App Details

Version
1.0.1
Rating
NA
Size
48Mb
Genre
Education Family
Last updated
March 2, 2017
Release date
February 23, 2017
More info

App Screenshots

Fonemo Specko - sortera bokstavsljud screenshot-0
Fonemo Specko - sortera bokstavsljud screenshot-1
Fonemo Specko - sortera bokstavsljud screenshot-2
Fonemo Specko - sortera bokstavsljud screenshot-3
Fonemo Specko - sortera bokstavsljud screenshot-4

App Store Description

Fonemo Specko – sortera bokstavsljud
Kan du höra vilken bokstav som är i början av orden? Hjälp kaninen att sortera bildkorten till rätt ruta. Fonemo Specko är en variant i Fonemo-familjen där vi jobbar med att sortera bokstavsljud, två åt gången, som har liknande läge vid uttal som till exempel b och p och sj och tj. Syftet är att öva på att höra skillnaden och öva uttal av ord på ett lekfullt sätt. Genom att välja text under bilderna eller inte, går det också att få olika svårighetsgrad för den som övar.

Öva förmågor:
• Ljudanalysera
• Särskilja
• Uttala
• Ordförståelse
• Fonologisk medvetenhet

Kaninen säger till exempel: kan du höra vilken bokstav som är i mitten av orden? Sortera de två bildkorten med liknande bokstavsljud genom att trycka på dem, lyssna på ordet och dra bilderna till rätt bokstavsruta, till exempel "sjuk" till SJ-rutan och "tjuv" till TJ-rutan. Kaninen ger feedback som ”försök igen” eller ”bra”. Tryck sedan på “starta-om-pilen” så får du nya bilder att sortera.

Spela in eget tal och lyssna direkt
Det går att när som helst använda inspelningsfunktionen och själv tala in och lyssna på det egna uttalet.

Genom att trycka på bokstäverna ovanför rutorna så kan ni lyssna på hur de låter och jämföra med bildkortens ljud och eget uttal.

Text och bild eller bara bilder
Arbeta med text under bilderna eller med bara bilder. På så sätt går det att anpassa svårighetsgraden till om barnet även ska öva på bokstäver eller ännu inte är läskunnigt.

Nästan hundra övningar
Totalt innehåller Fonemo Specko 96 övningar med ca 190 ord. Övningarna är utformade tillsammans med logoped. De har lättare och svårare nivå. De minimala ordparen, till exempel, ”gran” och ”kran” är svårast att särskilja för de låter så lika medan andra ordpar som till exempel ”godis” och ”kvarn” är lättare.
Det finns 8 kategorier att välja mellan; 6 kategorier med olika konsonanter (initialt) och två med vokaler (medialt), se några exempel nedan.

OBS, några exempel:

1. B – P, bil – pil
2. D – T, docka – teve
3. F – V, får – vår
4. K – G, kran – gran
5. R – S, säl – rök
6. SJ – Tj, skepp – käpp
7. U-Y, fluga – flyga
8. O-U, flod – mugg

Vem är användaren
• Barn som behöver öva på talträna.
• Föräldrar som vill öva tillsammans med sina barn.
• Logopeder, talpedagoger och lärare som vill ha ett hjälpmedel i sin undervisning.
• Barn som vill öva svenskt uttal.

Så övar ni med Fonemo Specko:
1. På startsidan; välj kategori du vill sortera.
2. Lyssna på kaninen genom att trycka på den, den säger till exempel: kan du höra vilken bokstav som är i början av orden? Tryck på bildkorten så hör du ordet.
3. Dra och släpp bilderna till rätt bokstavsruta.
4. Pröva att upprepa orden när du hör dem.
5. När ni är klara med övningen spela in eget tal via mikrofonen och lyssna tillsammans hur det låter.
5. Fortsätt genom att trycka på starta-om-pilen, då får ni nya bilder att sortera.


Alla appar för barn med tal- och språksvårigheter:
• Fonemo - språkljudsträning, köp de språkljud du behöver i appen (iPad)
• Fonemo Plus+, alla språkljud finns med från början, även supradentaler; rd, rn, rs, rt (iPad)
• Fonemo Supra, endast supradentaler, rd, rn, rs, rt (iPad)
• Minifonemo - en mindre version av Fonemo (iPhone)
• Fonemo Minipar – öva på minimala ordpar (iPad, iPhone)
• Fonemo Specko - sortera bokstavsljud (iPad, iPhone)

• Fonemix med s - språkljudet s (iPad, iPhone)
• Fonemix med r - språkljudet r (iPad, iPhone)
• Fonemo Frika - språkljuden sj och tj (iPad, iPhone)

För lite äldre barn:
• Pratbubbel 1 - öva språkljud med hjälp av text och bilder (iPad, iPhone)
• Pratbubbel 2 - öva kombinationer av konsonanter med hjälp av text och bilder (iPad, iPhone)
• Fonemo Foto, språkljudsträning, anpassat för barn inom särskolan (IPad)

Övrigt:
• Ljuda bilder – appen hör din röst och ger dig en bild

Disclaimer:
AppAdvice does not own this application and only provides images and links contained in the iTunes Search API, to help our users find the best apps to download. If you are the developer of this app and would like your information removed, please send a request to [email protected] and your information will be removed.