You are using an outdated browser. Please upgrade your browser to improve your experience.
Fpharma for customers

Nhận thấy tài liệu tham khảo về thuốc được xây dựng quá nhiều

Nhận thấy tài liệu tham khảo về thuốc được xây dựng quá nhiều

Fpharma for customers

by Hung Le Manh
Fpharma for customers
Fpharma for customers
Fpharma for customers

What is it about?

Nhận thấy tài liệu tham khảo về thuốc được xây dựng quá nhiều. Phần lớn trong số đó đều tồn tại dưới dạng văn bản như sach. Điều này làm sinh viên, học viên cũng như các thầy cô giáo rất khó tiếp cận và khó khăn. Fpharma ra đời với tiêu chí mang đến cho người dùng một giải pháp tiếp cận mới nhanh hơn, hiệu quả hơn. với mục đích vừa là tài liệu tham khảo cho các bạn sinh viên, vừa là công cụ phát triển giáo trình cho các cán bộ giảng dậy. với ưu điểm là một ứng dụng trên điện thoại. mọi thông tin đều thuận tiện, nhanh chóng, và thường trực cầm tay. ưu điểm hệ thống là chức năng gợi ý. từ triệu chứng gợi ý bệnh. liệt kê danh sách các bệnh và một vài đơn thuốc tham khảo. hi vọng ứng dụng sẽ như một tủ sách di động phục vụ người dùng mọi lúc, mọi nơi.

Fpharma for customers

App Details

Version
1.0
Rating
NA
Size
15Mb
Genre
Medical Books
Last updated
May 23, 2018
Release date
May 19, 2018
More info

App Store Description

Nhận thấy tài liệu tham khảo về thuốc được xây dựng quá nhiều. Phần lớn trong số đó đều tồn tại dưới dạng văn bản như sach. Điều này làm sinh viên, học viên cũng như các thầy cô giáo rất khó tiếp cận và khó khăn. Fpharma ra đời với tiêu chí mang đến cho người dùng một giải pháp tiếp cận mới nhanh hơn, hiệu quả hơn. với mục đích vừa là tài liệu tham khảo cho các bạn sinh viên, vừa là công cụ phát triển giáo trình cho các cán bộ giảng dậy. với ưu điểm là một ứng dụng trên điện thoại. mọi thông tin đều thuận tiện, nhanh chóng, và thường trực cầm tay. ưu điểm hệ thống là chức năng gợi ý. từ triệu chứng gợi ý bệnh. liệt kê danh sách các bệnh và một vài đơn thuốc tham khảo. hi vọng ứng dụng sẽ như một tủ sách di động phục vụ người dùng mọi lúc, mọi nơi.
Lưu ý: Mọi thông tin chỉ mang tính chất tham khảo. Hỏi ý kiến bác sĩ trước khi áp dụng bất kỳ thông tin nào. Chúng tôi không chịu trách nhiệm trước bất kỳ hậu quả, thiệt hại.

Disclaimer:
AppAdvice does not own this application and only provides images and links contained in the iTunes Search API, to help our users find the best apps to download. If you are the developer of this app and would like your information removed, please send a request to [email protected] and your information will be removed.