You are using an outdated browser. Please upgrade your browser to improve your experience.
Hastighetskameror Sverige: Tipsa mig

Mer än 3 000 utmärkta hastighetskameror enbart i Sverige

Mer än 3 000 utmärkta hastighetskameror enbart i Sverige

Hastighetskameror Sverige: Tipsa mig

by Mobiguo Apps
Hastighetskameror Sverige: Tipsa mig
Hastighetskameror Sverige: Tipsa mig
Hastighetskameror Sverige: Tipsa mig

What is it about?

Mer än 3 000 utmärkta hastighetskameror enbart i Sverige.

Hastighetskameror Sverige: Tipsa mig

App Details

Version
0.10.2
Rating
NA
Size
1Mb
Genre
Navigation
Last updated
July 3, 2009
Release date
March 15, 2009
More info

App Store Description

Mer än 3 000 utmärkta hastighetskameror enbart i Sverige.

Hastighetskameror: Tipsa mig är den ultimata lösningen för att upptäcka hastighetskameror och olycksdrabbade vägar i Sverige.

*****************************************
-Vi arbetar på ett mycket mer komplett version 2.0 med nya funktioner och ny design. Snart tillgänglig på App Store.

Utnyttja göra det nu innan prishöjningen!
*****************************************

Tack vare sin tillförlitlighet och noggrannhet kan du koncentrera dig på att köra säkert och sluta tänka på böter.

Tipsa mig har utformats för att visa visuella varningsmeddelanden och ge ifrån sig ljudsignaler och vibrationer som du lätt kan känna igen medan du kör.

Tipsa mig har speciellt utformats för Sverige och har en av de mest kompletta databaserna över HELA landet. Tipsa mig hjälper dig att upptäcka följande föremål:

- Stationär Kamera
- Kamouflerad Kamera

Ställ in vilka varningsmeddelande du vill få innan du påbörjar din bilresa, samt vid vilket avstånd du vill bli informerad.

Om ett föremål av intresse upptäcks visas följande information på skärmen:
- Stor ikon
- Beskrivning av det upptäckta föremålet
- Dess placering: riksväg, motorväg, gata etc.
- Avstånd till föremålet (i meter)
- Grafisk information om avståndet till föremålet
- Ljudsignal vid upptäckt och då du närmar dig föremålet
- Vibrationsvarning
- Indikator för GPS-signalens precision

VARNING
- För din egen och andras säkerhet: använd aldrig din iPhone medan du kör. Gör alla inställningar innan du påbörjar resan eller med hjälp av en annan person.
- Tipsa mig är utformad för att göra din körning säkrare. Följ alltid trafikreglerna.
- Tipsa mig fungerar endast med en iPhone 3G-telefon med GPS-täckning. Om “Ingen GPS-signal” visas på skärmen, kontrollera att ovansidan på din iPhone har fritt spelrum mot himlen.
- Även om programmet är utformat för att minimera batteriförbrukningen rekommenderar vi att du ansluter din iPhone till en laddare vid längre resor.

Disclaimer:
AppAdvice does not own this application and only provides images and links contained in the iTunes Search API, to help our users find the best apps to download. If you are the developer of this app and would like your information removed, please send a request to [email protected] and your information will be removed.