You are using an outdated browser. Please upgrade your browser to improve your experience.
iSofH Care

iSofHcare - Ứng dụng thông minh kết nối bạn với mọi bác sĩ, kết nối bạn với các cơ sở y tế không giới

iSofHcare - Ứng dụng thông minh kết nối bạn với mọi bác sĩ, kết nối bạn với các cơ sở y tế không giới

iSofH Care

by ISOFH Technology Joint Stock Company
iSofH Care
iSofH Care
iSofH Care

What is it about?

iSofHcare - Ứng dụng thông minh kết nối bạn với mọi bác sĩ, kết nối bạn với các cơ sở y tế không giới

iSofH Care

App Details

Version
3.1
Rating
NA
Size
50Mb
Genre
Health & Fitness
Last updated
April 21, 2019
Release date
August 29, 2018
More info

App Screenshots

iSofH Care screenshot-0
iSofH Care screenshot-1
iSofH Care screenshot-2
iSofH Care screenshot-3

App Store Description

iSofHcare - Ứng dụng thông minh kết nối bạn với mọi bác sĩ, kết nối bạn với các cơ sở y tế không giới
hạn khoảng cách hay thời gian. Tiếp cận nền y tế thông minh bằng việc sử dụng tiện ích đặt lịch hẹn với
bác sĩ ngay tại nhà. Hơn nữa, iSofHcare còn là một bước tiến mới để quản lý lưu trữ hồ sơ sức khỏe của
bạn dưới dạng số hóa với y bạ điện tử. iSofHcare ra đời là kết quả của sự kết hợp giữa y tế và công nghệ
thông tin hiện đại.
+ Tra cứu thông tin y tế
iSofHcare sẽ hỗ trợ bạn tìm ra các thông tin liên quan như thông tin các bệnh viện, cơ sở y tế gần nhất,
thông tin nhà thuốc, thông tin thuốc …
--> Tìm kiếm thông tin cơ sở y tế: ứng dụng sẽ chỉ cho bạn đường đi ngắn nhất, thuận tiện nhất để bạn có
thể chọn lựa được cơ sở y tế phù hợp với bạn. Thêm vào đó các cơ sở y tế đều được đánh giá trực tiếp
trên ứng dụng giúp bạn có thể tìm được địa chỉ uy tín để khám chữa bệnh.
--> Tra cứu thông tin thuốc: Bạn đang thắc mắc về công dụng của thuốc? Hay bạn chỉ nhớ một vài ký tự
trong tên thuốc? Tiện ích Isofh Care cung cấp những thông tin đầy đủ của loại thuốc bạn muốn tìm dựa
vào những thông tin được nhập.

iSofHcare – Ứng dụng dẫn đầu nền y tế thông minh!

Disclaimer:
AppAdvice does not own this application and only provides images and links contained in the iTunes Search API, to help our users find the best apps to download. If you are the developer of this app and would like your information removed, please send a request to [email protected] and your information will be removed.