You are using an outdated browser. Please upgrade your browser to improve your experience.
Kidhoon - คิดหุ้น ฟิวเจอร์ส และค่าเฉลี่ย

คิดหุ้น (Kidhoon) คือแอพที่ถูกสร้างขึ้นมาเพื่ออำนวยความสะดวกในการลงทุน โดยเริ่มต้นมาจากคำถามต่าง ๆ ที่เกิดขึ้นก่อนซื้อขายหุ้นและฟิวเจอร์สในแต่ละครั้งว่า จะได้กำไรหรือขาดทุนเท่าไหร่

คิดหุ้น (Kidhoon) คือแอพที่ถูกสร้างขึ้นมาเพื่ออำนวยความสะดวกในการลงทุน โดยเริ่มต้นมาจากคำถามต่าง ๆ ที่เกิดขึ้นก่อนซื้อขายหุ้นและฟิวเจอร์สในแต่ละครั้งว่า จะได้กำไรหรือขาดทุนเท่าไหร่

Kidhoon - คิดหุ้น ฟิวเจอร์ส และค่าเฉลี่ย

by nutchaphol Vichaitanaruk
Kidhoon - คิดหุ้น ฟิวเจอร์ส และค่าเฉลี่ย
Kidhoon - คิดหุ้น ฟิวเจอร์ส และค่าเฉลี่ย
Kidhoon - คิดหุ้น ฟิวเจอร์ส และค่าเฉลี่ย

What is it about?

คิดหุ้น (Kidhoon) คือแอพที่ถูกสร้างขึ้นมาเพื่ออำนวยความสะดวกในการลงทุน โดยเริ่มต้นมาจากคำถามต่าง ๆ ที่เกิดขึ้นก่อนซื้อขายหุ้นและฟิวเจอร์สในแต่ละครั้งว่า จะได้กำไรหรือขาดทุนเท่าไหร่? จะโดนค่าคอมกี่บาท? คิดเป็นกี่เปอร์เซนต์? แล้วยอดที่ได้รับหรือยอดที่ต้องจ่ายสุทธิคือเท่าไหร่? โดยคิดหุ้นมีฟังก์ชันหลัก 3 อย่างได้แก่:

Kidhoon - คิดหุ้น ฟิวเจอร์ส และค่าเฉลี่ย

App Details

Version
1.0
Rating
NA
Size
11Mb
Genre
Finance
Last updated
January 12, 2016
Release date
January 12, 2016
More info

App Screenshots

Kidhoon - คิดหุ้น ฟิวเจอร์ส และค่าเฉลี่ย screenshot-0
Kidhoon - คิดหุ้น ฟิวเจอร์ส และค่าเฉลี่ย screenshot-1
Kidhoon - คิดหุ้น ฟิวเจอร์ส และค่าเฉลี่ย screenshot-2
Kidhoon - คิดหุ้น ฟิวเจอร์ส และค่าเฉลี่ย screenshot-3

App Store Description

คิดหุ้น (Kidhoon) คือแอพที่ถูกสร้างขึ้นมาเพื่ออำนวยความสะดวกในการลงทุน โดยเริ่มต้นมาจากคำถามต่าง ๆ ที่เกิดขึ้นก่อนซื้อขายหุ้นและฟิวเจอร์สในแต่ละครั้งว่า จะได้กำไรหรือขาดทุนเท่าไหร่? จะโดนค่าคอมกี่บาท? คิดเป็นกี่เปอร์เซนต์? แล้วยอดที่ได้รับหรือยอดที่ต้องจ่ายสุทธิคือเท่าไหร่? โดยคิดหุ้นมีฟังก์ชันหลัก 3 อย่างได้แก่:

1. คิดหุ้น - ใช้เพื่อคำนวณ ค่าคอม ยอดจ่ายสุทธิ (ซื้อ) ยอดรับสุทธิ (ขาย) และ กำไร/ขาดทุน โดยสามารถเลือกประเภทบัญชีที่ใช้ในการเทรด กำหนดอัตราค่าคอมแบบขั้นบันได หรือใช้อัตราคงที่ของแต่ละขั้น และเลือกรูปแบบการส่งคำสั่ง (ผ่านอินเทอร์เน็ตหรือเจ้าหน้าที่การตลาด)

อีกทั้งยังสามารถกำหนดวอลุ่มที่เกิดขึ้นไปแล้วในวันได้ หากมากพอที่จะส่งผลให้วอลุ่มการซื้อขายในครั้งถัดไปเกิดคาบเกี่ยวระหว่างขั้นบันได

2. SET50 Index Futures - ใช้เพื่อคำนวณ ค่าคอม มูลค่าต่อจุด และกำไร/ขาดทุน ของแต่ละฝั่ง โดยสามารถกำหนดอัตราค่าคอม และรูปแบบการส่งคำสั่งได้เช่นเดียวกับคิดหุ้น

3. Average Cost - ใช้เพื่อคำนวณเกี่ยวกับการถัวเฉลี่ย เช่น การซื้อเฉลี่ยหรือขายเฉลี่ยในขาขึ้นและขาลง