You are using an outdated browser. Please upgrade your browser to improve your experience.
Kniha jízd

Kniha jízd

by David Urban
Kniha jízd
Kniha jízd
Kniha jízd

What is it about?

! Made for Czech Republic legal framework.

Kniha jízd

App Details

Version
2.3.2
Rating
(10)
Size
7Mb
Genre
Business Travel
Last updated
November 7, 2016
Release date
March 23, 2013
More info

App Screenshots

Kniha jízd screenshot-0
Kniha jízd screenshot-1
Kniha jízd screenshot-2
Kniha jízd screenshot-3

App Store Description

! Made for Czech Republic legal framework.

Kniha jízd pro podnikatele – jednoduše, správně, moderně, česky

Hlavní funkce
=============

- GPS měření trasy;
- Automatický zápis adresy odjezdu a příjezdu;
- Export dat přes CSV do MS Excel, nebo OOo Calc; Možnost exportu do Apple Numbers
- Přehledný výpis knihy jízd;
- Výpočet s předepsanými hodnotami ceny benzínu a amortizace;
- Více vozidel s různými způsoby účtování

Podrobný popis
==============

Nastavení a zahájení jízdy
--------------------------

- Aplikace si o nastavení automaticky požádá při prvním spuštění.
- Obsahuje veškeré informace nutné k výpočtu náhrad a exportu knihy jízd tak, aby nebylo třeba nic upravovat.
- Stisknutím “Nová cesta” začíná sledování ujeté vzdálenosti.

Záznam jízdy
------------

- Z GPS polohy získá automaticky adresu odjezdu.
- Během cesty (i na pozadí se spuštěnou navigací) měří ujetou vzdálenost.
- Optimalizovaný algoritmus na snížení spotřeby baterie.
- Po ukončení jízdy načte polohu zastavení a požádá o zadání účelu jízdy.
- Editovatelný seznam účelů jízd.
- Soukromé a služební jízdy.

Kniha jízd
----------

- Všechny jízdy se ukládají do databáze na Vašem iPhone.
- Zobrazení dne, týdne, měsíce, nebo uživatelské.
- Export přes CSV do běžných tabulkových editorů.
- Možnost editace záznamů.

Upozornění: Použití GPS na pozadí může dramaticky snížit výdrž baterie.

Na žádost zákazníků povolena v Kanadském a Slovenském App Store. Prosím berte na vědomí, že app pracuje v českém legálním rámci.

×××××××*

Logbook for freelancers – simply, the right way, modern and in Czech.

Main Functions
==============

- GPS distance tracking;
- Automatic conversion of location to address;
- Data export do MS Excel and OOo Cals and many more via CSV files;
- Clean layout and easy to understand interface;
- Multiple vehicles with different accounting modes

Detailed Description
====================

Setting and Start
-----------------

- The app requests all necessary settings to be filled in during startup.
- Settings include all data needed to generate legally acceptable logbook.
- By pressing "Nová cesta" measuring begins.

Journey tracking
----------------

- Address of start and end location is automatically converted from GPS location.
- During journey distance is automatically measured (even while the app is in background).
- Optimised algorithm to reduce battery usage from GPS.
- When journey is ended app requests filling in reason for travelling and automatically inputs end location address.
- Editable list of trip purposes.

Logbook
-------

- Data are stored in database in your iPhone.
- Possibility to filter records by day, week, month or custom.
- Export via CSV.
- All records can be edited.

Disclaimer: Continued use of GPS running in the background can dramatically decrease battery life.

On customer request allowed for Canadian and Slovakian App Store, please note that the app work in Czech legal framework.

**********************

Disclaimer:
AppAdvice does not own this application and only provides images and links contained in the iTunes Search API, to help our users find the best apps to download. If you are the developer of this app and would like your information removed, please send a request to [email protected] and your information will be removed.