You are using an outdated browser. Please upgrade your browser to improve your experience.
Leksyka Angielsko Polski

Słowniki Leksyka

Słowniki Leksyka

Leksyka Angielsko Polski

by M2Dev sp.j.
Leksyka Angielsko Polski
Leksyka Angielsko Polski
Leksyka Angielsko Polski

What is it about?

Słowniki Leksyka.pl (Nowe uaktualnione wydanie) tworzone są od 2001 roku i - jak wskazuje nazwa - ich celem jest objęcie całego słownictwa danego języka. Jest to pierwszy tego typu projekt na świecie.

Leksyka Angielsko Polski

App Details

Version
4.0
Rating
(1)
Size
1359Mb
Genre
Reference Education
Last updated
August 25, 2022
Release date
May 6, 2016
More info

App Screenshots

Leksyka Angielsko Polski screenshot-0
Leksyka Angielsko Polski screenshot-1
Leksyka Angielsko Polski screenshot-2
Leksyka Angielsko Polski screenshot-3
Leksyka Angielsko Polski screenshot-4

App Store Description

Słowniki Leksyka.pl (Nowe uaktualnione wydanie) tworzone są od 2001 roku i - jak wskazuje nazwa - ich celem jest objęcie całego słownictwa danego języka. Jest to pierwszy tego typu projekt na świecie.

Najwyższy poziom fachowości i funkcjonalności słownika został doceniony w obu dotychczas przeprowadzonych testach słowników komputerowych, w których Leksyka została oceniona najwyżej spośród obecnych na rynku wydawnictw (odznaczenia "Wybór Redakcji" PC World i "Najwyższa Jakość" Komputer Świat).

KATEGORIE, m.in.: medycyna, prawo, technika, ekonomia, stomatologia, anatomia, biologia, chemia, botanika, zoologia, wojskowość i wiele, wiele innych!

Oto dlaczego warto korzystać z iLeksyka:
- ponad 750.000 haseł głównych oraz ponad 1.000.000 tłumaczeń,
- synonimy i hasła spokrewnione,
- przykłady zastosowania hasła umożliwiają lepsze zrozumienie kontekstu znaczeniowego,
- antonimy,
- ilustracje do haseł,
- ponad 50 specjalizacji, którymi zajmują się odpowiedni specjaliści - lekarze, prawnicy, inżynierowie,
- ciągłe aktualizacje pozwalają przez cały czas poszerzać zasób słownika - nowe hasła dodawane są każdego dnia,
- hasła wysoko specjalistyczne są krótko objaśnione,
- oznaczenie pisowni i haseł amerykańskich i brytyjskich,
- wbudowany słownik skrótów
- szybkie wyszukiwanie haseł w czasie pisania,
- zakładki umożliwiające oznaczenie ulubionych lub sprawiających szczególną trudność haseł,
- brak konieczności połączenia z Internetem,
- aktywne odnośniki pomiędzy hasłami,
- quiz umożliwiający naukę słówek wybranych przez użytkownika z możliwością podziału na własne zestawy.

Dictionaries by Leksyka.pl are being created since 2001 and, as the name suggests, are meant to encompass all vocabulary of a given language. This is the first project of this kind in the world.

The highest level of professionalism and functionality has been documented by two tests of computer dictionaries performed up to date. In both of them Leksyka won the competition, and was granted the highest appreciation.

CATEGORIES, e.g. medicine, law, technology, economy, dentistry, anatomy, biology, chemistry, botany, zoology and many, many more!

Here’s why you should use iLeksyka:
- over 750,000 main entries and more than 1,000,000 translations,
- synonyms and similar entries,
- examples of use make it easier to understand the context,
- antonyms,
- over 50 specialty fields developed by specialists: physicians, lawyers, engineers, etc.,
- frequent updates allow enriching the database – new entries are added daily,
- specialist entries are briefly explained,
- separate American and British spelling,
- included acronyms,
- prompt search for entries while you type,
- bookmarks allowing collecting favorite or especially difficult entries,
- no need to connect to the Internet,
- active links to other entries,
- quiz allowing learning new words and expressions selected by the user.

Disclaimer:
AppAdvice does not own this application and only provides images and links contained in the iTunes Search API, to help our users find the best apps to download. If you are the developer of this app and would like your information removed, please send a request to takedown@appadvice.com and your information will be removed.