You are using an outdated browser. Please upgrade your browser to improve your experience.
Llwybrau Yr Wyddfa

*** SCROLL DOWN FOR ENGLISH ***

*** SCROLL DOWN FOR ENGLISH ***

Llwybrau Yr Wyddfa

by Snowdonia National Park Authority
Llwybrau Yr Wyddfa
Llwybrau Yr Wyddfa
Llwybrau Yr Wyddfa

What is it about?

*** SCROLL DOWN FOR ENGLISH ***

Llwybrau Yr Wyddfa

App Details

Version
1.4
Rating
(1)
Size
27Mb
Genre
Navigation Travel
Last updated
April 2, 2021
Release date
July 7, 2020
More info

App Screenshots

Llwybrau Yr Wyddfa screenshot-0
Llwybrau Yr Wyddfa screenshot-1
Llwybrau Yr Wyddfa screenshot-2
Llwybrau Yr Wyddfa screenshot-3
Llwybrau Yr Wyddfa screenshot-4
Llwybrau Yr Wyddfa screenshot-5

App Store Description

*** SCROLL DOWN FOR ENGLISH ***

Mae’r Wyddfa yn fynydd eiconig sy’n adnabyddus dros y byd i gyd. Mae’n gartref i gymuned fywiog, egnïol, ac i fusnesau a mannau gwaith arloesol yn ogystal â chlytwaith o ffermydd mynydd. Mae'n ased cenedlaethol a hwn yw mynydd mwyaf poblogaidd y Deyrnas Unedig o ran ymwelwyr. Mae'n denu pobl o bob cwr o Gymru, y DU, ac o bob rhan o'r byd.

Dyluniwyd yr ap gan Awdurdod Parc Cenedlaethol Eryri a phartneriaid gweithgar sy’n cynnwys cynrychiolwyr o sefydliadau sydd â dyletswydd ymarferol o reoli’r mynydd ar lawr gwlad. Mae’r gwaith yn amrywio o reolaeth cadwraeth a llwybrau i dwristiaeth, ffermio ac achub mynydd.

Mae’r ap yn hawdd i’w ddefnyddio, yn gweithio gyda GPS ac yn cynnwys mapiau manwl sy’n dilyn eich taith wrth i chi gerdded ar unrhyw un o’r 6 prif lwybr i’r copa. Mae hyn yn gweithio all-lein, sy’n golygu nad oes angen cyflenwad i’r we neu signal ffôn tra’n ei ddefnyddio ar y mynydd. Mae pob map yn cynnwys cyfuchliniau fel y gallwch gadw golwg ar ddarnau anodd wrth i chi gerdded.

Fe fydd yr ap yn eich helpu i gynllunio ymlaen llaw cyn eich ymweliad ac yn cynnwys cyngor pwysig fydd yn eich galluogi i’n cynorthwyo i barchu, gofalu, a gwarchod y mynydd, yr amgylchedd o’i amgylch, a’r cymunedau lleol.

Yn cynnwys data AO © Hawlfraint y goron a hawl basdata 2020.

Datblygwyd yr ap gan Tiny Mobile Limited ar gyfer Partneriaeth Yr Wyddfa. Cysylltwch â [email protected] os oes diddordeb gennych mewn datblygu ap cerdded.
Yr Wyddfa (pronounced uhr-with-va) is a globally renowned, iconic mountain and home to vibrant, energetic communities and a mosaic of upland hill farms. It is a national asset, the most visited mountain in the UK, attracting people from across Wales, the UK and around the world.

This app is designed by the Snowdonia National Park Authority together with partners who are responsible for the on-the-ground management of the mountain. The work ranges from conservation and path management to tourism, farming and mountain rescue.

Our simple to use GPS-enabled app covers the 6 main paths to the summit of Yr Wyddfa with detailed route maps that tracks your progress as you ascend. This works offline, meaning no internet or phone signal is required when using the app on the mountain. Each map also includes contour information so you can look out for hazardous sections as you climb.

This app will also help you plan ahead before your visit and includes important advice which will allow you to help us respect, care, and protect this incredible mountain, the surrounding environment and local communities.

Contains OS data © Crown copyright and database right 2020.

This walking app was developed for Partneriaeth Yr Wyddfa by Tinymobile Limited. Email Paul on [email protected] if you would like to discuss walking app development.

Disclaimer:
AppAdvice does not own this application and only provides images and links contained in the iTunes Search API, to help our users find the best apps to download. If you are the developer of this app and would like your information removed, please send a request to [email protected] and your information will be removed.