You are using an outdated browser. Please upgrade your browser to improve your experience.
MTI Mobile Vietnam

Bạn hãy học tại bất kỳ nơi nào thuận tiện cho bạn

Bạn hãy học tại bất kỳ nơi nào thuận tiện cho bạn

MTI Mobile Vietnam

by Moscow Technological Institute
MTI Mobile Vietnam
MTI Mobile Vietnam
MTI Mobile Vietnam

What is it about?

Bạn hãy học tại bất kỳ nơi nào thuận tiện cho bạn!

MTI Mobile Vietnam

App Details

Version
2.1.0
Rating
NA
Size
7Mb
Genre
Education Books
Last updated
November 5, 2015
Release date
November 5, 2015
More info

App Screenshots

MTI Mobile Vietnam screenshot-0
MTI Mobile Vietnam screenshot-1
MTI Mobile Vietnam screenshot-2
MTI Mobile Vietnam screenshot-3

App Store Description

Bạn hãy học tại bất kỳ nơi nào thuận tiện cho bạn!
Ứng dụng MTI Mobile Vietnam — là một trợ giúp tuyệt vời trên đường đến với nền giáo dục có uy tín và một sự nghiệp thành công.

Bây giờ tất cả các tài liệu đào tạo đã có trong ứng dụng của bạn!
Bạn hãy tìm thông tin bằng cách dễ dàng, hãy ghi chú bên lề của sách giáo khoa, thay đổi font chữ theo ý thích của bạn.

Thông tin hiện đại trong tầm tay của bạn!
Hãy tìm hiểu các khuyến mãi và các sự kiện quan trọng của trường. MTI Mobile Vietnam cho phép bạn liên hệ với các đại diện của trường đại học.

Bạn hãy đánh giá cao thời gian của bạn! Nhận kiến thức tại bất cứ nơi nào.

Disclaimer:
AppAdvice does not own this application and only provides images and links contained in the iTunes Search API, to help our users find the best apps to download. If you are the developer of this app and would like your information removed, please send a request to [email protected] and your information will be removed.