You are using an outdated browser. Please upgrade your browser to improve your experience.
my Sun Life (Vietnam)

my Sun Life

my Sun Life

my Sun Life (Vietnam)

by Sun Life Financial
my Sun Life (Vietnam)
my Sun Life (Vietnam)
my Sun Life (Vietnam)

What is it about?

my Sun Life

my Sun Life (Vietnam)

App Details

Version
2.4.5
Rating
(1)
Size
46Mb
Genre
Finance
Last updated
November 3, 2021
Release date
June 5, 2019
More info

App Screenshots

my Sun Life (Vietnam) screenshot-0
my Sun Life (Vietnam) screenshot-1
my Sun Life (Vietnam) screenshot-2
my Sun Life (Vietnam) screenshot-3
my Sun Life (Vietnam) screenshot-4

App Store Description

my Sun Life
Với my Sun Life, quản lý Hợp đồng bảo hiểm nhân thọ của gia đình bạn luôn đơn giản thuận tiện trong tầm tay.
• Nhanh chóng truy cập thông tin Quyền lợi bảo hiểm cho cả gia đình
• Tiện lợi theo dõi giá trị tài khoản của Hợp đồng và lịch sử đóng phí
• Dễ dàng nộp yêu cầu giải quyết quyền lợi bảo hiểm trực tuyến
• Chủ động liên hệ và cập nhật thông tin liên lạc

Disclaimer:
AppAdvice does not own this application and only provides images and links contained in the iTunes Search API, to help our users find the best apps to download. If you are the developer of this app and would like your information removed, please send a request to [email protected] and your information will be removed.