You are using an outdated browser. Please upgrade your browser to improve your experience.
Ontimely-Oslo, norway RuterReise reiseplanlegger,ruter.no rutetider, sanntid planlegg, reise sok i kartet

OnTimely is journey planning service for users of public transport in Oslo & Akershus region

OnTimely is journey planning service for users of public transport in Oslo & Akershus region

Ontimely-Oslo, norway RuterReise reiseplanlegger,ruter.no rutetider, sanntid planlegg, reise sok i kartet

by VizTrend Ltd.
Ontimely-Oslo, norway RuterReise reiseplanlegger,ruter.no rutetider, sanntid planlegg, reise sok i kartet

What is it about?

OnTimely is journey planning service for users of public transport in Oslo & Akershus region

Ontimely-Oslo, norway RuterReise reiseplanlegger,ruter.no rutetider, sanntid planlegg, reise sok i kartet

App Details

Version
1.1
Rating
NA
Size
7Mb
Genre
Navigation Travel
Last updated
June 30, 2014
Release date
June 8, 2014
More info

App Store Description

OnTimely is journey planning service for users of public transport in Oslo & Akershus region

You can search for information on timetables and routes in several ways:
* Journey Planner
* Timetable search
* Timetables at bus stops
* Bookmarks and History

OnTimely not only help you to reach your destination on time but keeps complete log of the distance you traveled.

Other Features
* Find nearby bus stops on Map
* History
* Bookmarks
* Reminders

Means of transport

Ontimely-Oslo using API provided by ruter.no. We are search timetables of following means of transport in Oslo and Akershus region.

* Metro
* Tram
* Bus
* Train (NSB)
* Ferry

OnTimely er reiseplanlegging tjeneste for brukere av offentlig transport i Oslo og Akershus

Du kan søke etter informasjon om rutetider og ruter på flere måter:
Journey Planner
* Rutetider søk
* Rutetider på bussholdeplasser
* bokmerker og

OnTimely-Oslo hjelper deg ikke bare med å nå dine mål på tid, men holder komplett logg av distansen du har

Andre funksjoner
* Finn nærliggende bussholdeplasser i kart
* Historie
* Bokmerker
* Påminnelser

Transportmidler

Ontimely-Oslo ved hjelp av API levert av ruter.no. Vi er søkerutetider av følgende transportmidler i Oslo og Akershus-regionen.

* T-bane
* Trikk
* Buss
* Tog (NSB)
* Ferge