You are using an outdated browser. Please upgrade your browser to improve your experience.
Oshpitzin. The Jewish History of Oswiecim

Tour the highlights of the Jewish Museum in Oświęcim and take a walk down the Jewish traces of the town

Tour the highlights of the Jewish Museum in Oświęcim and take a walk down the Jewish traces of the town

Oshpitzin. The Jewish History of Oswiecim

by Auschwitz Jewish Center
Oshpitzin. The Jewish History of Oswiecim
Oshpitzin. The Jewish History of Oswiecim
Oshpitzin. The Jewish History of Oswiecim

What is it about?

Tour the highlights of the Jewish Museum in Oświęcim and take a walk down the Jewish traces of the town.

Oshpitzin. The Jewish History of Oswiecim

App Details

Version
1.4
Rating
(5)
Size
72Mb
Genre
Travel Education
Last updated
December 2, 2016
Release date
July 5, 2012
More info

App Screenshots

Oshpitzin. The Jewish History of Oswiecim screenshot-0
Oshpitzin. The Jewish History of Oswiecim screenshot-1
Oshpitzin. The Jewish History of Oswiecim screenshot-2
Oshpitzin. The Jewish History of Oswiecim screenshot-3

App Store Description

Tour the highlights of the Jewish Museum in Oświęcim and take a walk down the Jewish traces of the town.

Before Auschwitz became the ultimate symbol of the Holocaust, it was just an ordinary Polish town known as Oświęcim. The majority of its citizens were Jewish.

This beautiful guide to the traces of Jewish Oświęcim lets you make a personal connection to the vanished Jewish world of synagogues, schools, stores, and meeting places that existed before the Holocaust.

Produced by the Auschwitz Jewish Center, this app is a tribute to almost 500 years of Jewish history in Oświęcim which was overshadowed by the tragedy of Auschwitz and the Holocaust.

This app includes also German, Hebrew and Polish translations.

Oshpitzin: A Guide to the Jewish History of Oświęcim was made possible by generous funding from the Dutch Jewish Humanitarian Fund and the Małopolska Region of Poland.

* * *

Oszpicin. Przewodnik po żydowskiej historii Oświęcimia

Zobacz najciekawsze zabytki Muzeum Żydowskiego w Oświęcimiu oraz zwiedzaj ślady żydowskiej przeszłości w mieście.

Zanim Oświęcim stał się Auschwitz, miasto przez blisko 500 lat było domem dla społeczności żydowskiej. Tuż przed II wojną światową Żydzi stanowili ponad połowę jego mieszkańców.

Aplikacja Oszpicin umożliwia poznanie tej niezwykłej historii w Muzeum Żydowskim oraz spacer śladami nieistniejących dziś synagog, fabryk i miejsc wspólnego dziedzictwa polsko-żydowskiego.

W aplikacji treść jest dostępna także po angielsku, hebrajsku i niemiecku.

Projekt zrealizowano dzięki wsparciu holenderskiej fundacji Dutch Jewish Humanitarian Fund oraz Województwa Małopolskiego.