You are using an outdated browser. Please upgrade your browser to improve your experience.
PhuongDong

PhuongDong is an international prepaid calling card service provided by VNPT-GS Pte Ltd

PhuongDong is an international prepaid calling card service provided by VNPT-GS Pte Ltd

PhuongDong

by ETN Singapore Pte Ltd
PhuongDong
PhuongDong
FREE in the App Store

What is it about?

PhuongDong is an international prepaid calling card service provided by VNPT-GS Pte Ltd. It is designed to enable you to keep in touch more frequently with your business associates or loved ones by providing a low cost and highest quality voice service. Not only do we provide very attractive rate to Vietnam but to many countries anywhere in the world.

PhuongDong

App Details

Version
1.1.4
Rating
NA
Size
1Mb
Genre
Productivity Travel
Last updated
October 30, 2012
Release date
January 18, 2012
More info

App Store Description

PhuongDong is an international prepaid calling card service provided by VNPT-GS Pte Ltd. It is designed to enable you to keep in touch more frequently with your business associates or loved ones by providing a low cost and highest quality voice service. Not only do we provide very attractive rate to Vietnam but to many countries anywhere in the world.

Our Customer Service Department, with Vietnamese speaking staff, is always ready to serve our customers anytime. Now you can share with your loved ones with our PhuongDong Card.

Download the PhuongDong application for Free.

Thẻ Phương Đông là dịch vụ thẻ điện thoại trả trước gọi quốc tế được cung cấp bởi VNPT GS. Pte Ltd. Thẻ được thiết kế để bạn có thể giữ liên hệ thường xuyên với đối tác hoặc những người thân yêu với chi phí thấp và chất lượng dịch vụ thoại tốt nhất .Chúng tôi không chỉ cung cấp hướng gọi về Việt Nam mà còn nhiều quốc gia khác trên thế giới.

Bộ phận Chăm sóc khách hàng với các nhân viên nói tiếng Việt sẽ luôn sẵn sàng hỗ trợ bạn bất cứ thời gian nào .Ngay từ bây giờ, bạn có thể kết nối với những người thân yêu bằng dịch vụ thẻ Phương Đông.

Tải các ứng dụng miễn phí của thẻ Phương Đông.