You are using an outdated browser. Please upgrade your browser to improve your experience.
Polish Holy Bible - Polska Biblia

Dzięki tej aplikacji można przeczytać wszystkie księgi Starego Testamentu i Nowego Testamentu na iPhone / iPad / iPod Touch

Dzięki tej aplikacji można przeczytać wszystkie księgi Starego Testamentu i Nowego Testamentu na iPhone / iPad / iPod Touch

Polish Holy Bible - Polska Biblia

by Naim Abdel
Polish Holy Bible - Polska Biblia
Polish Holy Bible - Polska Biblia
Polish Holy Bible - Polska Biblia

What is it about?

Dzięki tej aplikacji można przeczytać wszystkie księgi Starego Testamentu i Nowego Testamentu na iPhone / iPad / iPod Touch.

Polish Holy Bible - Polska Biblia

App Details

Version
1.0
Rating
NA
Size
37Mb
Genre
Books
Last updated
February 13, 2015
Release date
February 13, 2015
More info

App Screenshots

Polish Holy Bible - Polska Biblia screenshot-0
Polish Holy Bible - Polska Biblia screenshot-1
Polish Holy Bible - Polska Biblia screenshot-2
Polish Holy Bible - Polska Biblia screenshot-3

App Store Description

Dzięki tej aplikacji można przeczytać wszystkie księgi Starego Testamentu i Nowego Testamentu na iPhone / iPad / iPod Touch.

= > Treść:
- Wszystkie rozdziały w 66 ksiąg Starego Testamentu i Nowego Testamentu

= >Tekst jest w języku polskim

= > Nie jest wymagane połączenie internetowe do czytania Biblii

= > Cechy:
- Szukaj w tytułach książek i liczby książek
- Indeks wyszukiwania i pełne treści tekstowych do wszystkich rozdziałów Biblii
- Automatyczne zakładek dla każdego rozdziału
- Zarządzanie ulubionych
- Dostosuj rozmiar i czcionkę tekstu dla całej aplikacji
- Podziel się z Facebook, Twitter, ... rozdziały Biblii które lubisz

-------------------------------------------------- ------------------

WAŻNE INFORMACJE

= > Nie możemy odpowiadać na komentarze pozostawione na App Store . Dla nas ułożyła błąd , dziękujemy za kontakt z aplikacji.

= > Jeśli lubisz tę aplikację i postęp jest uczynienie , dziękuję wystawić ocenę i komentarz na App Store .

----------------------------------------------------------------------------------------------------

With This app you can read ALL the books of the Old Testament and the New Testament on your Iphone / Ipad / Ipod Touch.

= > Content :
- ALL chapters in 66 books of the Old Testament and New Testament

= > The text is in Polish

= > No Internet connection is required to read the Bible

= > Features :
- Search on the book titles and numbers of books
- Search index and full text contents for all the chapters of the Bible
- Automatic bookmark for each chapter
- Manage favorites
- Adjust the size and font of the text for the entire application
- Share with facebook, twitter, ... chapters of the Bible that you enjoy

-------------------------------------------------- ------------------

IMPORTANT NOTES

= > We can not respond to comments left on the App Store. For us to put together a bug , thank you for contacting us from the application.

= > If you like this application and the progress we are making , thank you to leave a rating and comment on the App Store.

Disclaimer:
AppAdvice does not own this application and only provides images and links contained in the iTunes Search API, to help our users find the best apps to download. If you are the developer of this app and would like your information removed, please send a request to [email protected] and your information will be removed.