You are using an outdated browser. Please upgrade your browser to improve your experience.
PortosDicty English Slovenian, Slovenian English dictionary / Angleško slovenski in slovensko angleški slovar

The Portos English Slovene and Slovene English dictionaries enable a very efficient and user friendly way for translating words between the two languages

The Portos English Slovene and Slovene English dictionaries enable a very efficient and user friendly way for translating words between the two languages

PortosDicty English Slovenian, Slovenian English dictionary / Angleško slovenski in slovensko angleški slovar

by Bi-Tim d.o.o.
PortosDicty English Slovenian, Slovenian English dictionary / Angleško slovenski in slovensko angleški slovar
PortosDicty English Slovenian, Slovenian English dictionary / Angleško slovenski in slovensko angleški slovar
PortosDicty English Slovenian, Slovenian English dictionary / Angleško slovenski in slovensko angleški slovar

What is it about?

The Portos English Slovene and Slovene English dictionaries enable a very efficient and user friendly way for translating words between the two languages.

PortosDicty English Slovenian, Slovenian English dictionary / Angleško slovenski in slovensko angleški slovar

App Details

Version
2.3
Rating
NA
Size
61Mb
Genre
Travel Books
Last updated
December 28, 2014
Release date
February 25, 2013
More info

App Screenshots

PortosDicty English Slovenian, Slovenian English dictionary / Angleško slovenski in slovensko angleški slovar screenshot-0
PortosDicty English Slovenian, Slovenian English dictionary / Angleško slovenski in slovensko angleški slovar screenshot-1
PortosDicty English Slovenian, Slovenian English dictionary / Angleško slovenski in slovensko angleški slovar screenshot-2
PortosDicty English Slovenian, Slovenian English dictionary / Angleško slovenski in slovensko angleški slovar screenshot-3
PortosDicty English Slovenian, Slovenian English dictionary / Angleško slovenski in slovensko angleški slovar screenshot-4

App Store Description

The Portos English Slovene and Slovene English dictionaries enable a very efficient and user friendly way for translating words between the two languages.

Main features:
#1 – This Portos edition includes two extensive dictionaries: English to Slovene (99.000 words), Slovene to English (91.000 words)
#2 - search active during typing
#3 -wildcard search possibility (? is any character, * any number of characters)
#4 -Last searched words accessible for later usage
#5 - reverse dictionary and phrasebook button
#6 – scrolling up and down through selected dictionary
#7 – works completely offline
#8 - includes most useful english-slovenian phrases
#9 - native speaker audio for all phrases (Slovene and English)
#10 - offline PDF brochures for some phrases sections
#11 - online connection possible to official slovenian tourist web page

--------

Angleško-slovenski in slovensko-angleški slovar Portos omogoča učinovit in uporabniku prijazen način za iskanje angleških besed iz slovenskega jezika in obratno.

Glavne funkcionalnosti:
#1 – Ta izdaja slovarja Portos obsega dva obsežna slovarja: angleško-slovenski (99.000 besed), slovensko-angleški (91.000 besed)
#2 – iskanje je aktivno sproti med tipkanjem iskane beside
#3 – iskanje besed s poljubnimi znaki (? Je katerikoli znak, * je eden ali več poljubnih znakov)
#4 – nazadnje najdene beside na voljo za kasnejšo uporabo
#5 – gumb za hitro spremembo slovarja v obratnega
#6 – premikanje navzgor in navzdol po izbranem slovarju s pomočjo kurzorja
#7 – deluje povsem brez spletne povezave
#8 - vključuje uporabne slovensko-angleške fraze
#9 - dodani zvočni posnetki slovenskih in angleških govorcev jezika v frazah
#10 - lokalno dostopne PDF brošure
#11 - možnost direktne povezave na spletno stran www.slovenia.info