You are using an outdated browser. Please upgrade your browser to improve your experience.
Sách nói Phật giáo - Audio Book

Đạo Phật là con đường giải thoát dành cho tất cả chúng sinh, không phân biệt ai

Đạo Phật là con đường giải thoát dành cho tất cả chúng sinh, không phân biệt ai

Sách nói Phật giáo - Audio Book

by HATRAN
Sách nói Phật giáo - Audio Book
Sách nói Phật giáo - Audio Book
Sách nói Phật giáo - Audio Book

What is it about?

Đạo Phật là con đường giải thoát dành cho tất cả chúng sinh, không phân biệt ai. Đạo Phật nói lên sự thật, là một con đường khách quan để đi tới chân lý. Giáo lý của Đạo Phật không phải do Phật sáng tạo ra mà là chân lý khách quan. Phật chỉ là người phát hiện, dấn thân và chứng đắc để rồi truyền dạy lại cho chúng sinh cách giải thoát với lòng từ bi vô lượng. Sự cao quý của Phật ở chỗ xem tất cả chúng sinh là bình đẳng và hoàn toàn có thể thành Phật. Hơn thế, khi hiểu Đạo Phật sẽ thấy các đức Thế tôn thậm chí không coi Phật là một quả vị, là chứng đắc... mà chỉ là sự quay về với bản nguyên của vũ trụ.

Sách nói Phật giáo - Audio Book

App Details

Version
1.2
Rating
NA
Size
371Mb
Genre
Books Education
Last updated
January 17, 2013
Release date
December 22, 2012
More info

Sách nói Phật giáo is FREE but there are more add-ons

 • $9.99

  Sách nói Phật giáo - Cuộc đời Đức Phật

 • $9.99

  Ánh đạo vàng Audio Book

 • $9.99

  Gương sáng người xuất gia

 • $9.99

  Suối nguồn tươi trẻ

 • $9.99

  Am mây ngủ

 • $9.99

  Trúc lâm dậy sóng

 • $9.99

  Cặn bã ký ức

 • $9.99

  Cửa tùng đôi cánh gài

 • $9.99

  Hành trình về phương Đông

App Screenshots

Sách nói Phật giáo - Audio Book screenshot-0
Sách nói Phật giáo - Audio Book screenshot-1
Sách nói Phật giáo - Audio Book screenshot-2
Sách nói Phật giáo - Audio Book screenshot-3
Sách nói Phật giáo - Audio Book screenshot-4

App Store Description

Đạo Phật là con đường giải thoát dành cho tất cả chúng sinh, không phân biệt ai. Đạo Phật nói lên sự thật, là một con đường khách quan để đi tới chân lý. Giáo lý của Đạo Phật không phải do Phật sáng tạo ra mà là chân lý khách quan. Phật chỉ là người phát hiện, dấn thân và chứng đắc để rồi truyền dạy lại cho chúng sinh cách giải thoát với lòng từ bi vô lượng. Sự cao quý của Phật ở chỗ xem tất cả chúng sinh là bình đẳng và hoàn toàn có thể thành Phật. Hơn thế, khi hiểu Đạo Phật sẽ thấy các đức Thế tôn thậm chí không coi Phật là một quả vị, là chứng đắc... mà chỉ là sự quay về với bản nguyên của vũ trụ.

Số tiền thu được từ ứng dụng này sẽ được sử dụng để phát triển kho Sách nói Phật giáo và các ứng dụng miễn phí cho cộng đồng.

Cám ơn bạn đã sử dụng app Sách nói Phật giáo và xin ghi nhận công đức đóng góp của bạn.

Trân trọng,

Sách nói Phật giáo team

Disclaimer:
AppAdvice does not own this application and only provides images and links contained in the iTunes Search API, to help our users find the best apps to download. If you are the developer of this app and would like your information removed, please send a request to [email protected] and your information will be removed.