You are using an outdated browser. Please upgrade your browser to improve your experience.
SỨC KHỎE TRƯỜNG THỌ

Chúng tôi tạo ra ảnh hưởng tích cực và những đóng góp có giá trị bền vững cho cộng đồng

Chúng tôi tạo ra ảnh hưởng tích cực và những đóng góp có giá trị bền vững cho cộng đồng

SỨC KHỎE TRƯỜNG THỌ

by ABAHA VIET NAM INVESTMENT TECHNOLOGY JOINT STOCK COMPANY
SỨC KHỎE TRƯỜNG THỌ
SỨC KHỎE TRƯỜNG THỌ
SỨC KHỎE TRƯỜNG THỌ

What is it about?

Chúng tôi tạo ra ảnh hưởng tích cực và những đóng góp có giá trị bền vững cho cộng đồng.

SỨC KHỎE TRƯỜNG THỌ

App Details

Version
1.0.5
Rating
NA
Size
46Mb
Genre
Shopping Business
Last updated
September 17, 2021
Release date
December 10, 2020
More info

App Screenshots

SỨC KHỎE TRƯỜNG THỌ screenshot-0
SỨC KHỎE TRƯỜNG THỌ screenshot-1
SỨC KHỎE TRƯỜNG THỌ screenshot-2
SỨC KHỎE TRƯỜNG THỌ screenshot-3
SỨC KHỎE TRƯỜNG THỌ screenshot-4
SỨC KHỎE TRƯỜNG THỌ screenshot-5

App Store Description

Chúng tôi tạo ra ảnh hưởng tích cực và những đóng góp có giá trị bền vững cho cộng đồng.

SỨC KHỎE TRƯỜNG THỌ đại diện cho thế hệ thiên niên kỷ mang tư tưởng sống xanh- sống bền vững đã ra đời với sứ mệnh tạo ra những ảnh hưởng tích cực và những đóng góp có giá trị bền vững cho cộng đồng. SỨC KHỎE TRƯỜNG THỌ chuyên cung cấp các sản phẩm chăm sóc sức khỏe chủ động và chăm sóc sắc đẹp cho phái nữ.
Các sản phẩm của công ty đều được chứng nhận bởi Bộ Y tế được sản xuất tại nhà máy đạt tiêu chuẩn GMP và FDA Hoa Kỳ, SỨC KHỎE TRƯỜNG THỌ luôn hướng đến mục đích mang lại những sản phẩm có chất lượng tốt nhất, phù hợp nhất với người Việt, giúp họ nâng cao chất lượng cuộc sống. SỨC KHỎE TRƯỜNG THỌ tự hào là người bạn đồng hành trong cuộc sống của mỗi người dân Việt Nam.

Disclaimer:
AppAdvice does not own this application and only provides images and links contained in the iTunes Search API, to help our users find the best apps to download. If you are the developer of this app and would like your information removed, please send a request to [email protected] and your information will be removed.