You are using an outdated browser. Please upgrade your browser to improve your experience.
ShopeeFood Driver

1/ Đơn DeliveryNow:

1/ Đơn DeliveryNow:

ShopeeFood Driver

by Foody Corporation
ShopeeFood Driver
ShopeeFood Driver
ShopeeFood Driver

What is it about?

1/ Đơn DeliveryNow:

ShopeeFood Driver

App Details

Version
11.2.0
Rating
(3333)
Size
120Mb
Genre
Productivity Utilities
Last updated
September 29, 2021
Release date
November 17, 2017
More info

App Screenshots

ShopeeFood Driver screenshot-0
ShopeeFood Driver screenshot-1
ShopeeFood Driver screenshot-2
ShopeeFood Driver screenshot-3
ShopeeFood Driver screenshot-4

App Store Description

1/ Đơn DeliveryNow:
- Cho phép partner chủ động lấy đơn free-pick
- Cho phép partner chủ động chuyển trạng thái 'Nhà hàng đóng cửa' và 'Không giao được hàng'
- Bổ sung thuộc tính 'khoảng cách từ shipper đến nhà hàng' và 'có sớm giao sớm'
- Sắp xếp lại thứ tự đơn hàng auto-assign: Đơn đến sau nằm ở dưới
- Cho phép bỏ qua đơn hàng auto-assign

2/ Đơn ExpressNow
- Rút gọn các trạng thái đơn hàng
- Điều chỉnh một số nội dung để phù hợp với chính sách

3/ Màn hình chỉ đường đi: Bổ sung tùy chọn tìm đường qua G. Maps app

4/ Thu nhập theo ngày: Bổ sung đơn giá ship

5/ Check-in: Full-time partner sẽ đăng ký ca part-time nếu check-in ngoài giờ làm việc

------------------------------------
Nếu App bị lỗi, ghé cty, lầu 8, gặp anh Minh ở gần phòng kế toán để kiểm tra - hoặc gọi phone anh Khoa

Disclaimer:
AppAdvice does not own this application and only provides images and links contained in the iTunes Search API, to help our users find the best apps to download. If you are the developer of this app and would like your information removed, please send a request to [email protected] and your information will be removed.