You are using an outdated browser. Please upgrade your browser to improve your experience.
Thairath AR

“ไทยรัฐร่วมพสกนิกรไทย ส่งใจสู่ฟ้าอาลัยพ่อ” หนังสือพิมพ์โครงการพิเศษจากไทยรัฐ ฉบับวันที่ 13 - 27 ตุลาคม 2560 บันทึกประวัติศาสตร์ครั้งสำคัญของแผ่นดินไทย โดยมีแอปพลิเคชัน Thairath AR ที่ใช้ควบคู่กัน ช่วยขยายความเนื้อหาในหนังสือพิมพ์ให้เห็นภาพและเนื้อหาอันทรงคุณค่ามากยิ่งขึ้น ทั้งรูปแบบคลิปวีดีโอ ภาพแกลอรี่ Immersive Graphic กราฟิก 3 มิติเสมือนจริง ภาพ 360 องศา และภาพเคลื่อนไหวอันวิจิตรตระการตาของหน้าปกทุกฉบับ รวมกว่า 70 ชิ้นงาน

“ไทยรัฐร่วมพสกนิกรไทย ส่งใจสู่ฟ้าอาลัยพ่อ” หนังสือพิมพ์โครงการพิเศษจากไทยรัฐ ฉบับวันที่ 13 - 27 ตุลาคม 2560 บันทึกประวัติศาสตร์ครั้งสำคัญของแผ่นดินไทย โดยมีแอปพลิเคชัน Thairath AR ที่ใช้ควบคู่กัน ช่วยขยายความเนื้อหาในหนังสือพิมพ์ให้เห็นภาพและเนื้อหาอันทรงคุณค่ามากยิ่งขึ้น ทั้งรูปแบบคลิปวีดีโอ ภาพแกลอรี่ Immersive Graphic กราฟิก 3 มิติเสมือนจริง ภาพ 360 องศา และภาพเคลื่อนไหวอันวิจิตรตระการตาของหน้าปกทุกฉบับ รวมกว่า 70 ชิ้นงาน

Thairath AR

by OOKBEE LIMITED
Thairath AR
Thairath AR
Thairath AR

What is it about?

“ไทยรัฐร่วมพสกนิกรไทย ส่งใจสู่ฟ้าอาลัยพ่อ” หนังสือพิมพ์โครงการพิเศษจากไทยรัฐ ฉบับวันที่ 13 - 27 ตุลาคม 2560 บันทึกประวัติศาสตร์ครั้งสำคัญของแผ่นดินไทย โดยมีแอปพลิเคชัน Thairath AR ที่ใช้ควบคู่กัน ช่วยขยายความเนื้อหาในหนังสือพิมพ์ให้เห็นภาพและเนื้อหาอันทรงคุณค่ามากยิ่งขึ้น ทั้งรูปแบบคลิปวีดีโอ ภาพแกลอรี่ Immersive Graphic กราฟิก 3 มิติเสมือนจริง ภาพ 360 องศา และภาพเคลื่อนไหวอันวิจิตรตระการตาของหน้าปกทุกฉบับ รวมกว่า 70 ชิ้นงาน

Thairath AR

App Details

Version
3.5.0
Rating
NA
Size
153Mb
Genre
Books
Last updated
January 16, 2018
Release date
December 29, 2016
More info

App Screenshots

Thairath AR screenshot-0
Thairath AR screenshot-1
Thairath AR screenshot-2
Thairath AR screenshot-3
Thairath AR screenshot-4

App Store Description

“ไทยรัฐร่วมพสกนิกรไทย ส่งใจสู่ฟ้าอาลัยพ่อ” หนังสือพิมพ์โครงการพิเศษจากไทยรัฐ ฉบับวันที่ 13 - 27 ตุลาคม 2560 บันทึกประวัติศาสตร์ครั้งสำคัญของแผ่นดินไทย โดยมีแอปพลิเคชัน Thairath AR ที่ใช้ควบคู่กัน ช่วยขยายความเนื้อหาในหนังสือพิมพ์ให้เห็นภาพและเนื้อหาอันทรงคุณค่ามากยิ่งขึ้น ทั้งรูปแบบคลิปวีดีโอ ภาพแกลอรี่ Immersive Graphic กราฟิก 3 มิติเสมือนจริง ภาพ 360 องศา และภาพเคลื่อนไหวอันวิจิตรตระการตาของหน้าปกทุกฉบับ รวมกว่า 70 ชิ้นงาน

ฟังก์ชั่นหลักๆ ของแอปพลิเคชัน Thairath AR เวอร์ชั่นใหม่คือ
- การแสดงผลเนื้อหากราฟิก 3 มิติเสมือนจริง แสง สี เสียง วีดีโอ ภาพแกลอรี่ ภาพ 360 องศา และ Immersive Graphic เพิ่มเติมการแชร์ไปยังโซเชียล
- สามารถใช้งานได้กับทั้งฉบับ "โครงการไทยรัฐร่วมพสกนิกรไทย ส่งใจสู่ฟ้าอาลัยพ่อ” และฉบับ “100 วัน น้อมอาลัยในหลวงภูมิพล”
- เนื้อหา AR จะ Live Streaming จากระบบ โดยไม่ต้องโหลดไว้ก่อนเริ่มใช้งาน
เพียงเท่านี้คุณก็สามารถเต็มอิ่มไปกับประสบการณ์สุดประทับใจได้แล้ว