You are using an outdated browser. Please upgrade your browser to improve your experience.
To Nu Kinh

Ứng dụng tập hợp các kinh nghiệm về phòng the ngàn đời của Trung Hoa, là tác phẩm có giá trị về y học, sức khỏe rất tốt cho mọi gia đình, vì đó là niềm vui, hạnh phúc bình yên…

Ứng dụng tập hợp các kinh nghiệm về phòng the ngàn đời của Trung Hoa, là tác phẩm có giá trị về y học, sức khỏe rất tốt cho mọi gia đình, vì đó là niềm vui, hạnh phúc bình yên…

To Nu Kinh

by NGHIEM DINH TUAN
To Nu Kinh
To Nu Kinh
To Nu Kinh

What is it about?

Ứng dụng tập hợp các kinh nghiệm về phòng the ngàn đời của Trung Hoa, là tác phẩm có giá trị về y học, sức khỏe rất tốt cho mọi gia đình, vì đó là niềm vui, hạnh phúc bình yên…. Để có một cuộc sống hạnh phúc và đời sống tình dục an toàn, thoải mái và có thể tránh những tai nạn phòng the đáng tiếc dễ xảy ra.

To Nu Kinh

App Details

Version
1.0
Rating
NA
Size
20Mb
Genre
Books Lifestyle
Last updated
June 15, 2014
Release date
June 14, 2014
More info

App Screenshots

To Nu Kinh screenshot-0
To Nu Kinh screenshot-1
To Nu Kinh screenshot-2
To Nu Kinh screenshot-3
To Nu Kinh screenshot-4

App Store Description

Ứng dụng tập hợp các kinh nghiệm về phòng the ngàn đời của Trung Hoa, là tác phẩm có giá trị về y học, sức khỏe rất tốt cho mọi gia đình, vì đó là niềm vui, hạnh phúc bình yên…. Để có một cuộc sống hạnh phúc và đời sống tình dục an toàn, thoải mái và có thể tránh những tai nạn phòng the đáng tiếc dễ xảy ra.

Nổi bật:
+ Cách hạn chế xuất tinh.
+ Các phương pháp yêu nhau cho khoẻ mạnh cường tráng.
+ Các tư thế giao hợp.
+ Thời gian giao hợp đối với nữ.
+ Những cấm kỵ khi giao hợp.
+ Phương pháp không xuất tinh khi hứng tình lên tột độ.

Disclaimer:
AppAdvice does not own this application and only provides images and links contained in the iTunes Search API, to help our users find the best apps to download. If you are the developer of this app and would like your information removed, please send a request to [email protected] and your information will be removed.