You are using an outdated browser. Please upgrade your browser to improve your experience.
Tvoje Spievankovo

Zábava s pesničkami a zaspávanie s rozprávkami

Zábava s pesničkami a zaspávanie s rozprávkami

Tvoje Spievankovo

by Art4 s.r.o.
Tvoje Spievankovo
Tvoje Spievankovo

What is it about?

Zábava s pesničkami a zaspávanie s rozprávkami.

Tvoje Spievankovo

App Details

Version
1.0.3
Rating
NA
Size
197Mb
Genre
Music
Last updated
October 1, 2015
Release date
December 6, 2013
More info

App Store Description

Zábava s pesničkami a zaspávanie s rozprávkami.
Predstavujeme Vám jedinečné TvojeSpievankovo, ktoré umožní vám a vaším deťom pridať sa k Spievanke a Zahrajkovi a naspievať vlastné verzie pesničiek od Spievankova. Okrem toho vám funkcia NočnáLampa ponúka prostredníctvom tradičných rozprávok pomoc pri uspávaní najmladších členov rodiny.

TvojeSpievankovo je zábava, oddych a zážitok
Spolu s vašimi deťmi sa staňte hviezdami koncertu tých najlepších skladieb Spievanky a Zahrajka. Naspievajte obľúbené pesničky a výsledok zdieľajte s Vašou rodinou a známymi. Stačí vám iPhone, iPad tablet alebo iPod bez ďalších prídavných zariadení a môžete si s deťmi pripraviť domácu koncertnú šou. Máte jedinečnú príležitosť meniť pomer hlasitosti spevu vášho dieťaťa ku spevu Spievanky so Zahrajkom. Aj bez prístupu k internetu, vo vlaku, v čakárni u lekára, na letisku, jednoducho všade, kde sa práve nachádzate, zabavte svoje dieťa a prehrávajte pôvodné videoskladby ako z dvd. V záplave cudzojazyčných aplikácií sa o vašu priazeň uchádza prvé interaktívne TvojeSpievankovo. Môžete ho aj darovať, je to ideálny darček pre dieťa vo vašej rodine!
NočnáLampa zaspáva s celou rodinou. Spoločne si vyberte rozprávku a vydajte sa na dobrodružnú a zábavnú cestu do čarovného sveta. Bude to iba na vás, kedy lampa zhasne a rozprávanie sa ukončí. Pretože je NočnáLampa interaktívna, hlasom ju môžete opäť prebudiť a príbeh bude pokračovať.

Zoznam pesničiek: Kačka, Keď si šťastný, Leto, Na dvore, Rúčky, Takto letia vtáci, Ťuki ťuki, Zúbky, Žabka
Zoznam rozprávok: Popoluška, Soľ na zlato, Škaredé káčatko.

Zaregistrujte sa a TvojeSpievankovo vás bude môcť informovať o novinkách, plánovaných koncertoch a akciách Spievankova vo vašom okolí, kde sa môžete stretnúť so Spievankou a Zahrajkom. Zároveň nám umožní popriať vášmu dieťaťu k narodeninám.

Pokiaľ máte s aplikáciu problém, napíšte nám email na [email protected]

-------------------------------------------------

Let us introduce you a unique “TvojeSpievankovo” that will enable you and your children to join Spievanka and Zahrajko and sing your own versions of the songs from Spievankovo. In addition, the use of NočnáLampa offers the help to you to put the youngest members of your family to sleep through traditional fairy tales.

TvojeSpievankovo is Great Fun, Relax, and Experience

Become together with your children the stars of the concert of best songs by Spievanka and Zahrajko. Record favourite songs and share the result with your family and friends. An iPhone, iPad or iPod without any additional devices is enough for you to prepare a home concert show with your children. You have a unique opportunity to change the ratio of the volume of your child’s singing to the singing of Spievanka and Zahrajko. It makes no difference whether you are in a train, waiting room at the doctor’s surgery or airport; simply wherever you are, even without any access to the Internet, make your child have great fun and play original video songs as if played by a DVD player. The first interactive TvojeSpievankovo tries to interest you among many foreign language applications. You can use it as a present; it is a perfect gift for your child!
NočnáLampa puts the whole family to sleep. Jointly choose a fairy tale and set out for your adventurous and funny journey to a magical world. It will be only up to you when the lamp of NočnáLampa is turned off and the storytelling stops. NočnáLampa is interactive and that is why you can wake it up again by your voice and the fairy tale will continue.

The list of songs: Kačka, Keď si šťastný, Leto, Na dvore, Rúčky, Takto letia vtáci, Ťuki ťuki, Zúbky, Žabka.
The list of fairy tales: Cinderella, Salt More Than Gold, Ugly Duckling.

Sign up to enable TvojeSpievankovo to inform you about news, planned concerts, and events of Spievankovo in your neighbourhood where you can meet Spievanka and Zahrajko. At the same time, it allows us to wish your child happy birthday.