You are using an outdated browser. Please upgrade your browser to improve your experience.
Ung Dung Grow Moi Ngay

Ứng dụng của Abbott hỗ trợ các mẹ chăm sóc các bé yêu mỗi ngày

Ứng dụng của Abbott hỗ trợ các mẹ chăm sóc các bé yêu mỗi ngày

Ung Dung Grow Moi Ngay

by Abbott
Ung Dung Grow Moi Ngay
Ung Dung Grow Moi Ngay
Ung Dung Grow Moi Ngay

What is it about?

Ứng dụng của Abbott hỗ trợ các mẹ chăm sóc các bé yêu mỗi ngày. Phiên bản 1.0 sẽ cung cấp cho mẹ các tiện ích và chức năng như sau:

Ung Dung Grow Moi Ngay

App Details

Version
1.0
Rating
NA
Size
18Mb
Genre
Health & Fitness
Last updated
May 30, 2015
Release date
May 30, 2015
More info

App Store Description

Ứng dụng của Abbott hỗ trợ các mẹ chăm sóc các bé yêu mỗi ngày. Phiên bản 1.0 sẽ cung cấp cho mẹ các tiện ích và chức năng như sau:
+ Dự đoán chiều cao của bé
+ Theo dõi tốc độ tăng trưởng của bé qua mỗi giai đoạn và so sánh với các tiêu chuẩn tăng trưởng quốc tế.
+ Giúp mẹ xây dựng thực đơn cân bằng dinh dưỡng phù hợp cho bé mỗi ngày.
+ Hướng dẫn mẹ chơi với bé thông qua các bài tập phát triển toàn diện thể chất và trí não.
+ Hướng dẫn mẹ tham gia các hoạt động thường xuyên cùng cộng đồng các mẹ bé mầm.

Disclaimer:
AppAdvice does not own this application and only provides images and links contained in the iTunes Search API, to help our users find the best apps to download. If you are the developer of this app and would like your information removed, please send a request to takedown@appadvice.com and your information will be removed.