You are using an outdated browser. Please upgrade your browser to improve your experience.
ViKey - Bộ gõ tiếng Việt - TELEX, VNI, VIQR - Vietnamese keyboard

****Top app in Vietnamese iPad & overall store, 5/5 star rating****

****Top app in Vietnamese iPad & overall store, 5/5 star rating****

ViKey - Bộ gõ tiếng Việt - TELEX, VNI, VIQR - Vietnamese keyboard

by Tiny Whale Pte. Ltd.
ViKey - Bộ gõ tiếng Việt - TELEX, VNI, VIQR - Vietnamese keyboard
ViKey - Bộ gõ tiếng Việt - TELEX, VNI, VIQR - Vietnamese keyboard
ViKey - Bộ gõ tiếng Việt - TELEX, VNI, VIQR - Vietnamese keyboard

What is it about?

****Top app in Vietnamese iPad & overall store, 5/5 star rating****

ViKey - Bộ gõ tiếng Việt - TELEX, VNI, VIQR - Vietnamese keyboard

App Details

Version
3.0.1
Rating
(103)
Size
2Mb
Genre
Utilities Productivity
Last updated
December 24, 2013
Release date
May 8, 2010
More info

App Screenshots

ViKey - Bộ gõ tiếng Việt - TELEX, VNI, VIQR - Vietnamese keyboard screenshot-0
ViKey - Bộ gõ tiếng Việt - TELEX, VNI, VIQR - Vietnamese keyboard screenshot-1
ViKey - Bộ gõ tiếng Việt - TELEX, VNI, VIQR - Vietnamese keyboard screenshot-2
ViKey - Bộ gõ tiếng Việt - TELEX, VNI, VIQR - Vietnamese keyboard screenshot-3

App Store Description

****Top app in Vietnamese iPad & overall store, 5/5 star rating****

Tiếng Việt:

ViKey - bộ gõ tiếng Việt tiện lợi cho iPhone, iPad & iPod touch.

ViKey hỗ trợ 3 kiểu gõ: TELEX, VNI & VIQR, bạn có thể copy đoạn văn bản vừa gõ sang các ứng dụng khác và chuyển đổi giữa các kiểu gõ nhanh chóng.

ViKey tích hợp chức năng tự lưu, bạn có thể thoát khỏi ViKey bất cứ lúc nào, kiểu gõ và văn bản của bạn sẽ luôn được lưu lại.

English:

ViKey is a Vietnamese keyboard for iPhone, iPad & iPod touch.

Currently ViKey support 3 typing modes: TELEX, VNI & VIQR. ViKey supports copying text to another app and switching between typing modes quickly.

ViKey integrates auto-save feature, you'll never have to worry about your text when you quit the application, it will be there waiting for you the next time you return.