You are using an outdated browser. Please upgrade your browser to improve your experience.
YIDDISH Phrase guide | שיחון יידיש | מלווה באודיו

האפליקציה הזו משלבת את כל היתרונות שיש בספר "רגיל", עם כל היתרונות שיש באפליקציה מתוחכמת

האפליקציה הזו משלבת את כל היתרונות שיש בספר "רגיל", עם כל היתרונות שיש באפליקציה מתוחכמת

YIDDISH Phrase guide | שיחון יידיש | מלווה באודיו

by Prolog LTD
YIDDISH Phrase guide | שיחון יידיש | מלווה באודיו
YIDDISH Phrase guide | שיחון יידיש | מלווה באודיו
YIDDISH Phrase guide | שיחון יידיש | מלווה באודיו

What is it about?

האפליקציה הזו משלבת את כל היתרונות שיש בספר "רגיל", עם כל היתרונות שיש באפליקציה מתוחכמת! מצד אחד ניתן לעיין בכל הטקסטים המוצעים באופן ברור וקריא, ממש כמו בספר, מצד שני ניתן לנווט בקלות בין הפרקים והנושאים השונים, ובלחיצת כפתור ניתן להאזין לקריינות רהוטה בשפה הנלמדת (עם קריינות מלווה בעברית כמובן...) בפרקים הנבחרים. יש יותר טוב מזה?!

YIDDISH Phrase guide | שיחון יידיש | מלווה באודיו

App Details

Version
216.11.01
Rating
NA
Size
6Mb
Genre
Reference Travel
Last updated
November 9, 2016
Release date
November 12, 2013
More info

YIDDISH Phrase guide | שיחון יידיש | מלווה באודיו is $7.99 but there are more add-ons

  • $7.99

    אנגלית ‫-‬ הגרסה המלאה לשיחון

App Screenshots

YIDDISH Phrase guide | שיחון יידיש | מלווה באודיו screenshot-0
YIDDISH Phrase guide | שיחון יידיש | מלווה באודיו screenshot-1
YIDDISH Phrase guide | שיחון יידיש | מלווה באודיו screenshot-2
YIDDISH Phrase guide | שיחון יידיש | מלווה באודיו screenshot-3
YIDDISH Phrase guide | שיחון יידיש | מלווה באודיו screenshot-4

App Store Description

האפליקציה הזו משלבת את כל היתרונות שיש בספר "רגיל", עם כל היתרונות שיש באפליקציה מתוחכמת! מצד אחד ניתן לעיין בכל הטקסטים המוצעים באופן ברור וקריא, ממש כמו בספר, מצד שני ניתן לנווט בקלות בין הפרקים והנושאים השונים, ובלחיצת כפתור ניתן להאזין לקריינות רהוטה בשפה הנלמדת (עם קריינות מלווה בעברית כמובן...) בפרקים הנבחרים. יש יותר טוב מזה?!

■ כנהוג בכל שיחוני פרולוג - צורפו לתרגום היידיש גם תעתיק עברי באותיות אדומות (כתיבת השפה היידיש באותיות עבריות) - במטרה להקל עליך בהגיית המשפט היידיש המבוקש;
■ מדריך למשתמש מפורט הכולל גם תקציר על אודות מאפייני שפת היידיש, הדקדוק וכללי ההגייה.

מטרתו של שיחון זה לשמש לך כלי תקשורת בסיסי וקל - הן בהבנה והן בדיבור - בבואך לתקשר ביידיש. בשיחון קובץ מובחר של יותר מ-2,000 מילים, ביטויים ומושגים שאותם מצאנו כשימושיים וכנחוצים ביותר לדובר העברית. השיחון חולק לנושאים הלקוחים מחיי היום-יום שלנו, ועל כן הוא מתאים לא רק לשימושו של המטייל בארץ דוברת יידיש - אלא לכל אחד או אחת המעוניינים להיות מסוגלים להבין ולהתבטא באופן בסיסי בשפת היידיש, וזאת מבלי להצטרך (בשלב זה...) להתעמק ביסודות הדקדוק והתחביר בשפה זו.
יש לזכור ששיחון אינו מילון, ועל-כן לא תמיד הוא מתיימר לתת תרגום מילולי. מטרתו של השיחון להבהיר את כוונת הדובר, ועיקרון זה מביא לכך שהתרגום יידיש אינו בהכרח התרגום המילולי, אלא מילה או ביטוי שבהקשר הניתן מקביל לו או זהה לו בכוונתו.

שיחון זה (בגרסתו המלאה, גרסת "פרו") מחולק ל-5 נושאים:
■ מושגים בסיסיים
■ שונות
■ בית
■ זמנים
■ חברה ותעסוקה
כל נושא מחולק למספר תתי-נושאים שקצרה היריעה מלהכילם בתקציר זה.

הפרקים שהוקראו וניתן להאזין להקלטת השמע שלהם מסומנים לאורך השיחון בתחילת כל פרק או תת-פרק.

לימוד ושימוש מהנים!

Disclaimer:
AppAdvice does not own this application and only provides images and links contained in the iTunes Search API, to help our users find the best apps to download. If you are the developer of this app and would like your information removed, please send a request to [email protected] and your information will be removed.