You are using an outdated browser. Please upgrade your browser to improve your experience.
Zaparkuj. Znajdź / Park. Find

Czy kiedykowiek zapomniałeś gdzie zaparkowałeś samochód

Czy kiedykowiek zapomniałeś gdzie zaparkowałeś samochód

Zaparkuj. Znajdź / Park. Find

by thms labs
Zaparkuj. Znajdź / Park. Find
Zaparkuj. Znajdź / Park. Find
Zaparkuj. Znajdź / Park. Find

What is it about?

Czy kiedykowiek zapomniałeś gdzie zaparkowałeś samochód?

Zaparkuj. Znajdź / Park. Find

App Details

Version
1.9
Rating
(1)
Size
15Mb
Genre
Navigation
Last updated
December 15, 2017
Release date
September 15, 2012

App Screenshots

Zaparkuj. Znajdź / Park. Find screenshot-0
Zaparkuj. Znajdź / Park. Find screenshot-1
Zaparkuj. Znajdź / Park. Find screenshot-2
Zaparkuj. Znajdź / Park. Find screenshot-3
Zaparkuj. Znajdź / Park. Find screenshot-4

App Store Description

Czy kiedykowiek zapomniałeś gdzie zaparkowałeś samochód?

Zaparkuj. Znajdź. jest prostą aplikacją wykorzystującą GPS do znajdowania Twojego samochodu. Po prostu naciśnij znak "P", aby zapamiętać położenie samochodu. Pinezka zostanie upuszczona na mapę. Możesz także parkować z limitem czasu.

Funkcje programu:
- Wskazówki dojścia do samochodu.
- Typ mapy - wybierz jeden z trzech dostępnych typów mapy - Normalna, Satelitarna, Mieszana.
- Alarm końca czasu - zostaniesz powiadomiony, jeśli czas parkowania upłynie.
- Przypomnienie o upływie czasu - ustaw dodatkowe przypomnienie 5 - 30 min przed końcem czasu prakowania.
- Dźwięki powiadomień - wybierz jeden z 6 dostępnych dzwięków.

Musisz mieć włączone "Usługi lokalizacji". Aplikacja wymaga także połączenia z Internetem do pobierania danych (map oraz adresów).

Przypomnienie o upływie czasu należy ustawić przez zaparkowaniem.

---

Have you ever forgotten where you parked?

Find. Park. is a simple application that uses GPS to help find your car. Just press "P" button to save your car location. Pin will be dropped on a map. You can also park with time limit.

Features:
- Get directions to your car.
- Map type - Select map type you like - Standard, Satellite or Hybrid.
- Expiration alarm - An alarm for the end of your parking time.
- Reminder before time expiration - Set notification 5 - 30 min before time expires.
- Custom notification tones - Select your alarm tone!

You must have Location Services turned on. Application also requires active Internet connection to retrieve data (maps and addresses).

You have to set reminder time before park.

Disclaimer:
AppAdvice does not own this application and only provides images and links contained in the iTunes Search API, to help our users find the best apps to download. If you are the developer of this app and would like your information removed, please send a request to [email protected] and your information will be removed.