You are using an outdated browser. Please upgrade your browser to improve your experience.
Zcare - Cẩm nang bà bầu và bé

Ứng dụng được phát triển bởi nhóm nghiên cứu về dinh dưỡng và sức khỏe bà bầu từ Zcare Việt Nam

Ứng dụng được phát triển bởi nhóm nghiên cứu về dinh dưỡng và sức khỏe bà bầu từ Zcare Việt Nam

Zcare - Cẩm nang bà bầu và bé

by Nguyen Luu
Zcare - Cẩm nang bà bầu và bé
Zcare - Cẩm nang bà bầu và bé
Zcare - Cẩm nang bà bầu và bé

What is it about?

Ứng dụng được phát triển bởi nhóm nghiên cứu về dinh dưỡng và sức khỏe bà bầu từ Zcare Việt Nam.

Zcare - Cẩm nang bà bầu và bé

App Details

Version
1.0.4
Rating
NA
Size
95Mb
Genre
Education Lifestyle
Last updated
April 23, 2019
Release date
October 18, 2017
More info

App Screenshots

Zcare - Cẩm nang bà bầu và bé screenshot-0
Zcare - Cẩm nang bà bầu và bé screenshot-1
Zcare - Cẩm nang bà bầu và bé screenshot-2
Zcare - Cẩm nang bà bầu và bé screenshot-3
Zcare - Cẩm nang bà bầu và bé screenshot-4

App Store Description

Ứng dụng được phát triển bởi nhóm nghiên cứu về dinh dưỡng và sức khỏe bà bầu từ Zcare Việt Nam.
Bạn đang mang thai? Bạn có biết :
- Mẹ bầu nên nghe nhạc gì tốt cho em bé trong bụng?
- Bà bầu nên hay không nên ăn gì?
- Thai giáo như thế nào?
- Có thai nên kiêng cử những gì?
- Làm sao để sinh một em bé khỏe mạnh, thông minh?
Đây chính là ứng dụng di động mà bạn cần.
Một ứng dụng duy nhất – Cho toàn thai kỳ khỏe mạnh.

Disclaimer:
AppAdvice does not own this application and only provides images and links contained in the iTunes Search API, to help our users find the best apps to download. If you are the developer of this app and would like your information removed, please send a request to [email protected] and your information will be removed.