You are using an outdated browser. Please upgrade your browser to improve your experience.

Videoarkivet

by LAVINE software

What is it about?

Videoarkivet.no sin oppgave er å samle inn - bevare og gjøre gamle filmer lett tilgjengelige. Formålet er å vise filmer som stort sett er glemt, men likevel har stor verdi i historisk sammenheng. Du finner ingen spillefilmer i arkivet, derimot tar filmene opp tradisjon - kunst og kultur - handverk - jord- og skogbruk- hvalfangst og fiske - industri - bygg og anlegg -kraftutbygging - gamle bygdefilmer og ellers hvordan livet artet seg i by og bygd i tidligere tider.

App Details

Version
1.2
Rating
NA
Size
7Mb
Genre
Photo & Video Reference
Last updated
February 10, 2017
Release date
April 29, 2014
More info

App Screenshots

App Store Description

Videoarkivet.no sin oppgave er å samle inn - bevare og gjøre gamle filmer lett tilgjengelige. Formålet er å vise filmer som stort sett er glemt, men likevel har stor verdi i historisk sammenheng. Du finner ingen spillefilmer i arkivet, derimot tar filmene opp tradisjon - kunst og kultur - handverk - jord- og skogbruk- hvalfangst og fiske - industri - bygg og anlegg -kraftutbygging - gamle bygdefilmer og ellers hvordan livet artet seg i by og bygd i tidligere tider.

En del av filmene er proffesonellt produsert, men mange er også tatt opp av amatører.Mange bedrifter lagde egne filmer på 50 og 60 tallet - som stort sett ble lagt i "skuff" Videoarkivet har mange slike filmer. Dessuten har Videoarkivet egne enkle intervju av nyere dato med personer som forteller om alt fra gammelt handverk - yrke som ikke lenger finns - segner og myter etc.

I motsetning til mange andre filmarkiv, er det helt gratis å se fimene i Videoarkivet. Videoarkivet inneholder også nye produksjoner, men alle har røtter i historien. Du vil også finne mange lydopptak.

Dersom du som leser dette kjenner til filmer som burde være i arkivet, er vi veldig intresserte i å høre fra deg. Videoarkivet er i stadig utvikling, nye filmer, klipp og lydband kommer stadig til. Vi har eget utstyr for digitalisering av alle typer film, og har 25 års erfaring med konvertering av film til video. Alle filmene som kommer til Videoarkivet blir først digitalisert og deretter sikkert lagret på to forskjellige plasser av sikkerhetshensyn. Filmene blir jevnlig konrollert og oppdater, når det er nødvendig, til kurant format. Det er også mulig å bestille DVD-kopier av de fleste filmene. Det er kun eier/rettighetshaver som gir tillatelse til kopiering.

Videoarkivet.no er ikke et arkiv for de store kjente filmene, snarere tvert i mot. Det er filmene med "støv" på vi er på jakt etter. Mange av disse har utrolig mye å fortelle.

Disclaimer:
AppAdvice does not own this application and only provides images and links contained in the iTunes Search API, to help our users find the best apps to download. If you are the developer of this app and would like your information removed, please send a request to [email protected] and your information will be removed.