You are using an outdated browser. Please upgrade your browser to improve your experience.

ZAZU Kids

by Loc Nguyen

ZAZU Kids là ứng dụng giải trí, giáo dục hàng đầu cho thiếu nhi với nội dung an toàn và đa dạng

FREE in the App Store

What is it about?

ZAZU Kids là ứng dụng giải trí, giáo dục hàng đầu cho thiếu nhi với nội dung an toàn và đa dạng. ZAZU Kids cung cấp các video hoạt hình, giáo dục và nhiều chuyên mục hấp dẫn khác.

App Details

Version
1.0.0
Rating
NA
Size
3Mb
Genre
Education
Last updated
January 4, 2018
Release date
December 14, 2017
More info

App Screenshots

App Store Description

ZAZU Kids là ứng dụng giải trí, giáo dục hàng đầu cho thiếu nhi với nội dung an toàn và đa dạng. ZAZU Kids cung cấp các video hoạt hình, giáo dục và nhiều chuyên mục hấp dẫn khác.