You are using an outdated browser. Please upgrade your browser to improve your experience.
Libra

En ny sexualbrottslag träder i kraft i Sverige under 2018, som bygger på samtycke och frivillighet

En ny sexualbrottslag träder i kraft i Sverige under 2018, som bygger på samtycke och frivillighet

Libra

by Protect
Libra
Libra
Libra

What is it about?

En ny sexualbrottslag träder i kraft i Sverige under 2018, som bygger på samtycke och frivillighet. Den nya lagstiftningen kan medföra stora bevissvårigheter, vad gäller just samtycket och frivilligheten till den sexuella ”överenskommelsen” mellan två parter som ska ingå ett samlag.

Libra

App Details

Version
1.1
Rating
NA
Size
6Mb
Genre
Utilities
Last updated
June 20, 2018
Release date
June 17, 2018
More info

App Store Description

En ny sexualbrottslag träder i kraft i Sverige under 2018, som bygger på samtycke och frivillighet. Den nya lagstiftningen kan medföra stora bevissvårigheter, vad gäller just samtycket och frivilligheten till den sexuella ”överenskommelsen” mellan två parter som ska ingå ett samlag.

Straffansvaret för våldtäkt i enlighet med den nya lagstiftningen ska omfatta den som, med en person som inte deltar frivilligt, genomför ett samlag eller annan sexuell handling som hänsyn till kränkningens allvar är jämförlig med samlag.

Vid bedömningen av om ett deltagande är frivilligt eller inte ska det särskilt beaktas om frivillighet har kommit till uttryck genom ord eller handling på annat sätt.

Protect & Harmony har därför utvecklat en app, Libra. Appen ska underlätta och styrka att de personer som ska ingå en sexuell förbindelse, ska göra det byggt på frivillighet och samtycke.

Som exempel kan människor av olika anledningar träffas, för att senare välja att ha samlag tillsammans. Då kan man via vår smidiga och enkla app ingå ett avtal om att samlaget är samtyckt och ge uttryck för att samlaget är baserat på frivillighet. Detta är bara ett av flera hypotetiska scenarier som kan ske i vardagen, men med hjälp av appen kan man undvika oklarheter för det fall ett samtycke har uppstått parterna emellan.

Avtalen är sekretessbelagda för allmänheten.

Disclaimer:
AppAdvice does not own this application and only provides images and links contained in the iTunes Search API, to help our users find the best apps to download. If you are the developer of this app and would like your information removed, please send a request to [email protected] and your information will be removed.