You are using an outdated browser. Please upgrade your browser to improve your experience.
Agri360 nhật ký nông nghiệp

HỆ THỐNG TRUY XUẤT NGUỒN GỐC BAO GỒM

HỆ THỐNG TRUY XUẤT NGUỒN GỐC BAO GỒM

Agri360 nhật ký nông nghiệp

by Duong Le Dai
Agri360 nhật ký nông nghiệp
Agri360 nhật ký nông nghiệp
Agri360 nhật ký nông nghiệp

What is it about?

HỆ THỐNG TRUY XUẤT NGUỒN GỐC BAO GỒM

Agri360 nhật ký nông nghiệp

App Details

Version
1.4.0
Rating
NA
Size
66Mb
Genre
Business Shopping
Last updated
October 8, 2019
Release date
July 10, 2018
More info

App Screenshots

Agri360 nhật ký nông nghiệp screenshot-0
Agri360 nhật ký nông nghiệp screenshot-1
Agri360 nhật ký nông nghiệp screenshot-2
Agri360 nhật ký nông nghiệp screenshot-3

App Store Description

HỆ THỐNG TRUY XUẤT NGUỒN GỐC BAO GỒM

- Website giới thiệu thông tin và sản phẩm.

- Ứng dụng (app) trên điện thoại

- Profile chi tiết tất cả các thành viên liên quan trong các chuỗi liên kết sản phẩm và mối quan hệ giữa các thành viên trong chuỗi liên kết.

- Nhật ký điện tử giúp minh bạch và chứng minh hoạt động của các thành viên trong chuỗi liên kết từ sản xuất - chế biến - tiêu thụ. Đồng thời giúp mọi thành viên có thể giám sát chéo lẫn nhau, học hỏi lẫn nhau cùng nâng cao chất lượng sản phẩm.

- Bản đồ chỉ dẫn địa lý hiển thị đầy đủ các vùng sản xuất, giúp các thành viên và khách hàng thấy được vị trí phân bố của các vùng sản xuất trên bản đồ đồng thời có thể xem chi tiết một vùng nguyên liệu tại một vị trí trên bản đồ.

- Hệ thống tạo thông tin truy xuất nguồn gốc, xuất mã tem truy xuất nguồn gốc cho các lô sản phẩm được thành viên tạo ra. Mã truy xuất nguồn gốc được chấp nhận bởi Hải Quan toàn cầu.

- Sàn giao dịch sản phẩm giúp giới thiệu các sản phẩm có thông tin truy xuất nguồn gốc đầy đủ đến khách hàng trên toàn thế giới.

- Bảng tin giúp mọi thành viên và khách hàng trao đổi thông tin, trao đổi kinh nghiệm, cập nhật thông tin mới, giao lưu học hỏi tạo chuỗi liên kết lẫn nhau.


CHÚNG TÔI LUÔN PHẤN ĐẤU KHÔNG NGỪNG
- Giúp khách hàng có được một vùng nguyên liệu Chất Lượng - Đủ Lớn - Ổn Định Lâu Dài

- Giúp nâng cao chất lượng và giá trị sản phẩm của Việt Nam

- Giúp nông dân có đầu ra ổn định lâu dài, nâng cao giá bán sản phẩm, nâng cao chất lượng cuộc sống.

Disclaimer:
AppAdvice does not own this application and only provides images and links contained in the iTunes Search API, to help our users find the best apps to download. If you are the developer of this app and would like your information removed, please send a request to [email protected] and your information will be removed.