You are using an outdated browser. Please upgrade your browser to improve your experience.
AloAi

GIỚI THIỆU

GIỚI THIỆU

AloAi

by ALOAI COMPANY LIMITED
AloAi
AloAi
AloAi

What is it about?

GIỚI THIỆU

AloAi

App Details

Version
1.0.4
Rating
NA
Size
60Mb
Genre
Business
Last updated
March 23, 2020
Release date
June 6, 2019
More info

App Screenshots

AloAi screenshot-0
AloAi screenshot-1
AloAi screenshot-2
AloAi screenshot-3
AloAi screenshot-4
AloAi screenshot-5
AloAi screenshot-6

App Store Description

GIỚI THIỆU
LIỀN – NGAY VÀ LẬP TỨC

* Khi bạn cần tìm dịch vụ “liền, ngay và lập tức” thì bạn sẽ alo ai?
* Khi bạn có thể cung cấp dịch vụ “liền, ngay và lập tức” thì bạn sẽ alo ai?
* AloAi ra đời với mục đích tạo sự kết nối giữa cung và cầu trong cộng đồng với những tính năng nổi bật.
* Tìm Nhà cung cấp dịch vụ hoặc tìm khách hàng yêu cầu dịch vụ của bạn ngay lập tức.
* Đăng yêu cầu dịch vụ mà bạn cần.
* Lựa chọn và liên lạc với Nhà cung cấp dịch vụ hoặc yêu cầu dịch vụ mà bạn phù hợp.
* Thông báo cho bạn khi có người liên hệ.
* Yêu thích Nhà cung cấp dịch vụ để gọi lại dễ dàng khi cần thiết.
* Lưu giữ toàn bộ lịch sử liên lạc, dễ dàng kiểm tra lại.
* Đánh giá Nhà cung cấp dịch vụ hoặc Nhà tìm kiếm dịch vụ.

Những điều cần thiết
* Cần có số điện thoại đang sử dụng để đăng nhập.
* Cần có điện thoại thông minh.

Hướng dẫn sử dụng AloAi
* Tải ứng dụng miễn phí và đăng nhập bằng số điện thoại của bạn.
* Chọn Loại người dùng là Nhà tìm kiếm dịch vụ hoặc Nhà cung cấp dịch vụ.
* Cập nhật thông tin cá nhân để tự quảng bá về bản thân.
Nếu bạn chọn là Nhà tìm kiếm dịch vụ:
* Tìm kiếm Nhà cung cấp dịch vụ gần nhất.
* Hoặc Đăng yêu cầu dịch vụ nếu yêu cầu của bạn vẫn chưa được đáp ứng.
Nếu bạn chọn là Nhà cung cấp dịch vụ:
* Cập nhật thông tin về Chuyên môn của bạn.
* Chọn Yêu cầu dịch vụ phù hợp.
* Hoặc đợi nhận liên lạc từ Nhà tìm kiếm dịch vụ.
* Liên lạc với đối tác, đánh giá.

Để sử dụng tốt hơn, bạn vui lòng truy cập vào website ALOAI.COM để xem thông tin chi tiết.

Disclaimer:
AppAdvice does not own this application and only provides images and links contained in the iTunes Search API, to help our users find the best apps to download. If you are the developer of this app and would like your information removed, please send a request to [email protected] and your information will be removed.