You are using an outdated browser. Please upgrade your browser to improve your experience.
Bé học toán

Phù hợp với các cháu bé đang học lớp 1 hoặc sắp học lớp 1

Phù hợp với các cháu bé đang học lớp 1 hoặc sắp học lớp 1

Bé học toán

by Hien Bui
Bé học toán
Bé học toán
Bé học toán

What is it about?

Phù hợp với các cháu bé đang học lớp 1 hoặc sắp học lớp 1.

Bé học toán

App Details

Version
2.23
Rating
(2)
Size
34Mb
Genre
Education
Last updated
January 2, 2022
Release date
October 7, 2013
More info

App Screenshots

Bé học toán screenshot-0
Bé học toán screenshot-1
Bé học toán screenshot-2
Bé học toán screenshot-3
Bé học toán screenshot-4
Bé học toán screenshot-5
Bé học toán screenshot-6
Bé học toán screenshot-7
Bé học toán screenshot-8
Bé học toán screenshot-9

App Store Description

Phù hợp với các cháu bé đang học lớp 1 hoặc sắp học lớp 1.
Chương trình giúp bé học các bài toán đơn giản gồm
1) Nhận diện số, nhìn số lượng con vật đoán số
2) Cộng trừ đơn giản trong phạm vi 10
3) Tìm số lớn nhất, số nhỏ nhất trong các số đã cho
4) Tìm kết quả phép toán cộng trừ trong phạm vi 10
5) Tìm số điền vào phép toán
6) So sánh các hình với số lượng con vật khác nhau
7) So sánh các biểu thức
8) Sắp xếp các số từ lớn tới nhỏ và từ nhỏ tới lớn
9) Chọn các số để lập biểu thức
10) Chọn hình chứa số con vật tương ứng với số được đọc
11) Tính toán với biểu thức gồm 2 số hạng kiểu như 3 + 4 = ? hoặc tìm số điền vào phép toán như 3 + ? = 5.
12) Tính toán với biểu thức gồm 3 số hạng kiểu như 3 + 2 + 1 = ?
Hình ảnh trực quan, vui nhộn, âm thanh đặc sắc, phù hợp lứa tuổi.

Disclaimer:
AppAdvice does not own this application and only provides images and links contained in the iTunes Search API, to help our users find the best apps to download. If you are the developer of this app and would like your information removed, please send a request to [email protected] and your information will be removed.