You are using an outdated browser. Please upgrade your browser to improve your experience.
Bé Vui Học: Bé Tìm Hiểu Thế Giới Xung Quanh

Bé Vui Học Thế Giới Xung Quanh

Bé Vui Học Thế Giới Xung Quanh

Bé Vui Học: Bé Tìm Hiểu Thế Giới Xung Quanh

by RELIA Ltd.
Bé Vui Học: Bé Tìm Hiểu Thế Giới Xung Quanh
Bé Vui Học: Bé Tìm Hiểu Thế Giới Xung Quanh
Bé Vui Học: Bé Tìm Hiểu Thế Giới Xung Quanh

What is it about?

Bé Vui Học Thế Giới Xung Quanh

Bé Vui Học: Bé Tìm Hiểu Thế Giới Xung Quanh

App Details

Version
2.3
Rating
(1)
Size
44Mb
Genre
Education
Last updated
April 5, 2017
Release date
August 8, 2014
More info

Bé Vui Học is FREE but there are more add-ons

  • $0.99

    Tắt Quảng Cáo

App Screenshots

Bé Vui Học: Bé Tìm Hiểu Thế Giới Xung Quanh screenshot-0
Bé Vui Học: Bé Tìm Hiểu Thế Giới Xung Quanh screenshot-1
Bé Vui Học: Bé Tìm Hiểu Thế Giới Xung Quanh screenshot-2
Bé Vui Học: Bé Tìm Hiểu Thế Giới Xung Quanh screenshot-3
Bé Vui Học: Bé Tìm Hiểu Thế Giới Xung Quanh screenshot-4

App Store Description

Bé Vui Học Thế Giới Xung Quanh

Ứng dụng có hơn 400 hình ảnh thuộc 8 chủ đề khác nhau giúp các cháu bé từ 1 đến 5 tuổi nhanh chóng học các sự vật xung quanh mình như: đồ vật, con vật, giao thông, thiên nhiên....

Ứng dụng với giao diện đơn giản giúp các bé có thể tự chơi dễ dàng.
Dựa theo hình thức Flash card để giáo dục các cháu bé trong việc học tập các khái niệm mới của cuộc sống.

- Các Tính Năng Chính:
+ Có phát âm cho mỗi hình ảnh.
+ Giao diện thân thiện, đẹp mắt.
+ Chia thành các chủ đề cụ thể: đồ vật, động vật, trái cây, giao thông, con người, thiên nhiên, chữ cái, chữ số, màu sắc, hình dạng, dụng cụ học tập....

Chúng tôi rất mong nhận được sự đóng góp nhiệt tình của các bạn để ứng dụng ngày càng hoàn thiện hơn.

Disclaimer:
AppAdvice does not own this application and only provides images and links contained in the iTunes Search API, to help our users find the best apps to download. If you are the developer of this app and would like your information removed, please send a request to [email protected] and your information will be removed.