You are using an outdated browser. Please upgrade your browser to improve your experience.
Bệnh Trầm Cảm

Cục Công nghệ thông tin - Bộ Y tế (sau đây gọi tắt là Cục CNTT) được thành lập theo quyết định số 4048/QĐ-BYT của Bộ Y tế ban hành ngày 22/10/2012

Cục Công nghệ thông tin - Bộ Y tế (sau đây gọi tắt là Cục CNTT) được thành lập theo quyết định số 4048/QĐ-BYT của Bộ Y tế ban hành ngày 22/10/2012

Bệnh Trầm Cảm

by Electronic Health Administration, Ministry of Health of Vietnam
Bệnh Trầm Cảm
Bệnh Trầm Cảm
Bệnh Trầm Cảm

What is it about?

Cục Công nghệ thông tin - Bộ Y tế (sau đây gọi tắt là Cục CNTT) được thành lập theo quyết định số 4048/QĐ-BYT của Bộ Y tế ban hành ngày 22/10/2012. Theo đó vị trí, chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn của Cục CNTT đóng một vai trò hết sức quan trọng trong việc định hướng và phát triển công nghệ thông tin trong ngành y tế. 

Bệnh Trầm Cảm

App Details

Version
1.4
Rating
NA
Size
7Mb
Genre
Medical
Last updated
January 15, 2019
Release date
January 2, 2018
More info

App Screenshots

Bệnh Trầm Cảm screenshot-0
Bệnh Trầm Cảm screenshot-1
Bệnh Trầm Cảm screenshot-2
Bệnh Trầm Cảm screenshot-3
Bệnh Trầm Cảm screenshot-4

App Store Description

Cục Công nghệ thông tin - Bộ Y tế (sau đây gọi tắt là Cục CNTT) được thành lập theo quyết định số 4048/QĐ-BYT của Bộ Y tế ban hành ngày 22/10/2012. Theo đó vị trí, chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn của Cục CNTT đóng một vai trò hết sức quan trọng trong việc định hướng và phát triển công nghệ thông tin trong ngành y tế. 

Ứng dụng Bệnh Trầm Cảm cung cấp kiến thức y khoa về bệnh, được xây dựng bởi sự phối hợp giữa Cục CNTT và Bệnh viện Tâm thần trung ương I.

- Khái quát về bệnh trầm cảm:

+ Rối loạn trầm cảm là trạng thái bệnh lý rối loạn cảm xúc, thể hiện sự ức chế ở tất cả các mặt hoạt động tâm thần (ức chế cảm xúc, ức chế tư duy, ức chế về vận động). Sự ức chế dẫn tới làm giảm sút các mặt hoạt động tâm thần và trực tiếp ảnh hưởng đến khả năng sinh hoạt, hiệu suất lao động và học tập của người bệnh.

+ Bệnh trầm cảm hiện nay ước tính xảy ra ở 20% dân số dưới nhiều dạng khác nhau, trong đó chỉ có 5% là dạng trầm cảm điển hình (dễ nhận biết). Việc cung cấp cho người dân những thông tin về bệnh để phòng tránh, hỗ trợ điều trị, giúp người bệnh xóa mặc cảm có vai trò rất quan trọng.

- Mục tiêu của ứng dụng:

+ Giúp người dân tự phát hiện bệnh thông qua bảng trắc nghiệm tâm lý PHQ9 và định hướng cho người bệnh đến các cơ sở điều trị về trầm cảm.

+ Lan tỏa hiệu ứng trong cộng đồng xã hội để người dân tích cực tham gia phòng ngừa, nâng đỡ và không kì thị người bệnh trầm cảm.

Mọi thông tin chi tiết xin liên hệ qua email kỹ thuật: [email protected]

Disclaimer:
AppAdvice does not own this application and only provides images and links contained in the iTunes Search API, to help our users find the best apps to download. If you are the developer of this app and would like your information removed, please send a request to [email protected] and your information will be removed.