You are using an outdated browser. Please upgrade your browser to improve your experience.
Bekwaam als Leraar

De Junior Leraar app is bedoeld om de ontwikkeling van startende leraren te ondersteunen

De Junior Leraar app is bedoeld om de ontwikkeling van startende leraren te ondersteunen

Bekwaam als Leraar

by Hogeschool van Amsterdam
Bekwaam als Leraar
Bekwaam als Leraar
Bekwaam als Leraar

What is it about?

De Junior Leraar app is bedoeld om de ontwikkeling van startende leraren te ondersteunen.

Bekwaam als Leraar

App Details

Version
2.0
Rating
NA
Size
21Mb
Genre
Education
Last updated
October 28, 2020
Release date
May 31, 2018
More info

App Store Description

De Junior Leraar app is bedoeld om de ontwikkeling van startende leraren te ondersteunen.
De app bevat de Dialoogkaarten die ontwikkeld zijn binnen het project Junior Leraar van de HvA en kan gebruikt worden als reflectie-instrument en als handvat tijdens begeleidingsgesprekken tussen een startende leraar en een begeleider, of tussen een student-in-opleiding en een begeleider.
De basis van de app zijn 23 bekwaamheden voor startende leraren. Die bekwaamheden zijn geordend rond drie domeinen: pedagogisch bekwaam, didactisch bekwaam en collegiale samenwerking.

Elke bekwaamheid is op twee niveaus uitgewerkt:
- op het niveau startbekwaam leraarschap (voor gebruik tijdens de opleiding en in het eerste jaar na de opleiding).
- op het niveau bekwaam leraarschap (voor gebruik in de eerste drie jaar van het leraarschap).

Per bekwaamheid bevat het scherm drie elementen:

1. Het beoogde resultaat. Voor het niveau startbekwaam is het resultaat gericht op het handelen van de leraar, voor het niveau bekwaam is het resultaat gericht op de effecten van dat handelen op de leerling.
2. Vervolgens worden indicatoren genoemd die bij kunnen dragen aan het beoogde resultaat. De indicatoren beschrijven het zichtbare handelen en het resultaat van dat handelen. Deze indicatoren zijn voorbeelden van handelen van de leraar. In de bekwaamheidsbeschrijvingen is geen onderscheid gemaakt naar onderwijstype, schoolvak of onderwijskundige visie van de school. Bij het gebruik van de kaarten kunnen starters en begeleiders indien gewenst eigen passende kleuring aan de indicatoren geven.
3. Tenslotte volgt een aantal reflectievragen. De coach kan deze vragen gebruiken bij het reflectiegesprek. De reflectievragen geven de mogelijkheid om stil te staan bij en het gesprek te voeren over de onderliggende kennis, opvattingen, overtuigingen of identiteit. De reflectievragen nodigen op deze wijze uit tot een open dialoog. De reflectievragen zijn bedoeld als suggestie voor deze dialoog en kunnen aangevuld worden met eigen vragen die aansluiten bij de situatie en ontwikkelvragen van de starter.

De app is bedoeld voor startende leraren, leraren in opleiding en hun coaches/begeleiders, zowel in het basisonderwijs als het voortgezet onderwijs.
Meer informatie is te vinden op www.hva.nl/juniorleraar.
© Hogeschool van Amsterdam

Disclaimer:
AppAdvice does not own this application and only provides images and links contained in the iTunes Search API, to help our users find the best apps to download. If you are the developer of this app and would like your information removed, please send a request to takedown@appadvice.com and your information will be removed.