You are using an outdated browser. Please upgrade your browser to improve your experience.
Betsan a Roco yn y Dref 1

Follow the adventures of Betsan and Roco as they explore the town's environment

Follow the adventures of Betsan and Roco as they explore the town's environment

Betsan a Roco yn y Dref 1

by University of Wales Trinity Saint David
Betsan a Roco yn y Dref 1
Betsan a Roco yn y Dref 1
Betsan a Roco yn y Dref 1

What is it about?

Follow the adventures of Betsan and Roco as they explore the town's environment.

Betsan a Roco yn y Dref 1

App Details

Version
1.0
Rating
NA
Size
233Mb
Genre
Education Books
Last updated
February 22, 2020
Release date
February 21, 2020
More info

App Screenshots

Betsan a Roco yn y Dref 1 screenshot-0
Betsan a Roco yn y Dref 1 screenshot-1
Betsan a Roco yn y Dref 1 screenshot-2
Betsan a Roco yn y Dref 1 screenshot-3

App Store Description

Follow the adventures of Betsan and Roco as they explore the town's environment.

This is a digital version, with sound, of Archwilio’r Amgylchedd yn y dref, series 1, which includes 8 original stories and poems, in Welsh, for children in the Foundation Phase, authored by Mererid Hopwood and Tudur Dylan Jones. They aim to support different areas of learning and experience with a focus on outdoor exploration and discovery.

The books offer an opportunity to raise children's curiosity about their environment as well as encourage them to enjoy by exploring, inquiring, experimenting, asking questions and trying to find answers. This is a series that develops opportunities for children to read and express their ideas, opinions and feelings, showing imagination, creativity and sensitivity to their environment.

Book titles:

Anifeiliaid y dref

Bwyd

Croesi'r Ffordd

Hamdden yr Haf

Lliwiau

Rwy'n clywed â'm clust fach i...

Rwy'n gweld â'm llygad bach i...

Teithio

****

Dewch i ddilyn anturiaethau Betsan a Roco wrth iddyn nhw archwilio'r dref.

Dyma gyflwyno fersiwn digidol gyda sain o gyfres Archwilio’r Amgylchedd yn y dref, sy’n cynnwys 8 o straeon a cherddi gwreiddiol i blant yn y Cyfnod Sylfaen gan Mererid Hopwood a Tudur Dylan Jones. Eu nod yw cefnogi gwahanol feysydd dysgu a phrofiad gan ganolbwyntio ar archwilio a darganfod yn yr awyr agored.

Mae'r llyfrau'n cynnig cyfle i godi chwilfrydedd y plant ynghylch eu hamgylchedd yn ogystal â'u hannog i fwynhau drwy archwilio, ymholi, arbrofi, gofyn cwestiynau a cheisio dod o hyd i atebion. Cyfres yw hon sy'n datblygu cyfleoedd i'r plant ddarllen a mynegi eu syniadau, eu safbwyntiau a'u teimladau gan ddangos dychymyg, creadigrwydd a sensitifrwydd tuag at eu hamgylchedd.

Teitlau’r gyfres:

Anifeiliaid y dref

Bwyd

Croesi'r Ffordd

Hamdden yr Haf

Lliwiau

Rwy'n clywed â'm clust fach i...

Rwy'n gweld â'm llygad bach i...

Teithio

Disclaimer:
AppAdvice does not own this application and only provides images and links contained in the iTunes Search API, to help our users find the best apps to download. If you are the developer of this app and would like your information removed, please send a request to [email protected] and your information will be removed.