You are using an outdated browser. Please upgrade your browser to improve your experience.
by square

by square je najjednoduchšia cesta ako zdieľať číslo bankového účtu a platobné údaje ak potrebujete aby niekto previedol peniaze na Váš účet

by square je najjednoduchšia cesta ako zdieľať číslo bankového účtu a platobné údaje ak potrebujete aby niekto previedol peniaze na Váš účet

by square

by ADELANTE, s.r.o.
by square
by square
by square

What is it about?

by square je najjednoduchšia cesta ako zdieľať číslo bankového účtu a platobné údaje ak potrebujete aby niekto previedol peniaze na Váš účet.

by square

App Details

Version
3.1.1
Rating
(7)
Size
3Mb
Genre
Finance Business
Last updated
May 1, 2019
Release date
May 10, 2013
More info

App Store Description

by square je najjednoduchšia cesta ako zdieľať číslo bankového účtu a platobné údaje ak potrebujete aby niekto previedol peniaze na Váš účet.

Aplikácia by square pre Vás vytvorí QR kód s platobnými údajmi. Postačí ak Váš dlžník použije mobilný internet banking, načíta platobný QR kód a platobný príkaz sa mu automatický vyplní s Vaším číslom účtu a požadovanou sumou.

by square môžete použiť pri osobnom stretnutí, kedy Váš dlžník načíta platobný QR kód priamo z Vášho mobilu. Platobný QR kód môžete odoslať aj emailom a Váš dlžník Vám môže zaplatiť aj z pohodlia svojho domova.

Platobné QR kódy "PAY by square", ktoré vytvára aplikácia by square schválila Slovenská banková asociácia ako štandard pre ukladanie platobných údajov do QR kódov a nájdete ho aj na faktúrach spoločností, ktoré takýmto spôsobom uľahčujú zaplatenie faktúry.

Aplikácia vie čítať všetky typy by square kódov (PAY by square, INVOICE by square a ITEMS by square) a archivuje ich. Po pripojení na webovú službu môžete oskenované faktúry
exportovať do vášho ekonomického a účtovného softvéru.

Aplikácia načítava faktúry s QR kódmi PAY by square, INVOICE by square a ITEMS by square, kde sú uložené všetky dôležité fakturačné údaje potrebné na zaúčtovanie. Po pripojení na webovú službu by square môžete exportovať faktúry do vášho ERP/účtovného softvéru.
************************************************

by square is the easiest way to share banking details in order to receive payments to your bank account with the help of your phone.

This app creates a payment QR code that contains all your banking details and payment info.

Your debtor only needs to scan the QR code with his mobile internet banking app. The payment order is pre-filled and the payment can be made without the need to retype banking details.

You can use this for payments in person, where your debtor scans the QR code from your phone, or send the payment QR code by email and your debtor can pay you from the comfort of his home.

The "PAY by square" code generated by by square is approved as a standard by the Slovak banking association for use in Slovakia for encoding payment details into QR code.

by square app supports the scanning function of all by square codes (PAY by square, INVOICE by square a ITEMS by square) and enables to archive scanned payments and invoices.
While connected to by square webservice, you can export your invoices into your ERP/accounting software.

This app is brought to you by ADELANTE, s.r.o. that has developed the "PAY by square" specifications for the Slovak banking association and all slovak banks have agreed to use this standard in Slovakia (visit http://www.sbaonline.sk/sk/projekty/qr-platby/).

by square app supports the scanning function of all by square codes (PAY by square, INVOICE by square a ITEMS by square) and enables to archive scanned payments and invoices.
While connected to by square webservice, you can export your invoices into your ERP/accounting software.

Disclaimer:
AppAdvice does not own this application and only provides images and links contained in the iTunes Search API, to help our users find the best apps to download. If you are the developer of this app and would like your information removed, please send a request to [email protected] and your information will be removed.