You are using an outdated browser. Please upgrade your browser to improve your experience.
Cô Bé Thỏ Xinh Xắn

Cô Bé Thỏ Xinh Xắn, với nhiều biểu cảm khác nhâu và cách vẽ đơn giản sẽ mang lại cho bạn nhiều niêm vui thú vị trong các

Cô Bé Thỏ Xinh Xắn, với nhiều biểu cảm khác nhâu và cách vẽ đơn giản sẽ mang lại cho bạn nhiều niêm vui thú vị trong các

Cô Bé Thỏ Xinh Xắn

by Le Chi Hung
Cô Bé Thỏ Xinh Xắn
Cô Bé Thỏ Xinh Xắn
Cô Bé Thỏ Xinh Xắn

What is it about?

Cô Bé Thỏ Xinh Xắn, với nhiều biểu cảm khác nhâu và cách vẽ đơn giản sẽ mang lại cho bạn nhiều niêm vui thú vị trong các

Cô Bé Thỏ Xinh Xắn

Cô Bé Thỏ Xinh Xắn has stickers

like these

Cô Bé Thỏ Xinh Xắn messages sticker-0
and more
AT&T
08:34
Alexander

App Details

Version
1.0
Rating
(1)
Size
1Mb
Genre
Stickers
Last updated
January 3, 2020
Release date
January 3, 2020
More info

App Store Description

Cô Bé Thỏ Xinh Xắn, với nhiều biểu cảm khác nhâu và cách vẽ đơn giản sẽ mang lại cho bạn nhiều niêm vui thú vị trong các
cuộc trò chuyện với bạn bè

CÁCH TÌM KIẾM STICKERS CỦA BẠN:

• Truy cập ứng dụng iMessage - Mở iMessage và chọn một số liên lạc để nhắn tin, sau đó nhấn vào biểu tượng App Store bên cạnh trường trò chuyện để xem ứng dụng dán này. Nhấn vào biểu tượng ứng dụng nhãn dán để xem các nhãn dán có sẵn.


• Sử dụng nhãn dán trong trò chuyện - Nhấn để gửi hoặc chạm và giữ để dán nhãn lên trên bong bóng, nhãn dán, ảnh và video khác.


• Nếu bạn không thấy nhãn dán mà bạn đã mua, bạn có thể cần thay đổi cài đặt của mình. Nhấn vào biểu tượng App Store, sau đó nhấn biểu tượng 3 hình bầu dục ở phía dưới bên phải để hiển thị ngăn kéo ứng dụng. Tìm ứng dụng nhãn dán của bạn và chạm vào nó để bắt đầu chèn nhãn dán trong trò chuyện. Nếu vẫn không có sẵn, chạm vào nút Chỉnh sửa trên cùng bên phải và đảm bảo ứng dụng nhãn dán bạn đang tìm kiếm được bật.

Disclaimer:
AppAdvice does not own this application and only provides images and links contained in the iTunes Search API, to help our users find the best apps to download. If you are the developer of this app and would like your information removed, please send a request to [email protected] and your information will be removed.