You are using an outdated browser. Please upgrade your browser to improve your experience.
Cờ tướng - video thế cờ, cờ úp trên Youtube

Bí quyết chơi phi Pháo: Pháo đánh phá ngoài biên - Nhằm Tốt tiêu diệt liền - Pháo công vào chính diện - Rồi Pháo giác góc biên - Nhằm vào Sĩ chờ sẵn - Thừa cơ diệt Tượng liền - Nhờ vào Xe yểm trợ - Mã tung hoành ngang nhiên

Bí quyết chơi phi Pháo: Pháo đánh phá ngoài biên - Nhằm Tốt tiêu diệt liền - Pháo công vào chính diện - Rồi Pháo giác góc biên - Nhằm vào Sĩ chờ sẵn - Thừa cơ diệt Tượng liền - Nhờ vào Xe yểm trợ - Mã tung hoành ngang nhiên

Cờ tướng - video thế cờ, cờ úp trên Youtube

by Luc Trong Dao
Cờ tướng - video thế cờ, cờ úp trên Youtube
Cờ tướng - video thế cờ, cờ úp trên Youtube
Cờ tướng - video thế cờ, cờ úp trên Youtube

What is it about?

Bí quyết chơi phi Pháo: Pháo đánh phá ngoài biên - Nhằm Tốt tiêu diệt liền - Pháo công vào chính diện - Rồi Pháo giác góc biên - Nhằm vào Sĩ chờ sẵn - Thừa cơ diệt Tượng liền - Nhờ vào Xe yểm trợ - Mã tung hoành ngang nhiên

Cờ tướng - video thế cờ, cờ úp trên Youtube

App Details

Version
2.2
Rating
(15)
Size
10Mb
Genre
Board Strategy
Last updated
October 1, 2016
Release date
September 14, 2015
More info

App Screenshots

Cờ tướng - video thế cờ, cờ úp trên Youtube screenshot-0
Cờ tướng - video thế cờ, cờ úp trên Youtube screenshot-1
Cờ tướng - video thế cờ, cờ úp trên Youtube screenshot-2
Cờ tướng - video thế cờ, cờ úp trên Youtube screenshot-3
Cờ tướng - video thế cờ, cờ úp trên Youtube screenshot-4

App Store Description

Bí quyết chơi phi Pháo: Pháo đánh phá ngoài biên - Nhằm Tốt tiêu diệt liền - Pháo công vào chính diện - Rồi Pháo giác góc biên - Nhằm vào Sĩ chờ sẵn - Thừa cơ diệt Tượng liền - Nhờ vào Xe yểm trợ - Mã tung hoành ngang nhiên

- Nội dung liên tục cập nhật
- Nhiều thế khai cờ độc đáo : Phi tượng cục, Pháo đầu & Đơn đề mã ...
- Các giải đấu cùng nhiều ván cờ của các kỳ thủ nổi tiếng trong làng cờ tướng : "Âu dương công tử" Lại Lý Huynh, "Túy kỳ tiên" Trềnh A Sáng, "Phượng Hoàng Bất Tử" Hồ vinh Hoa, "Đông Bắc Hổ" Triệu Quốc Vinh ...
- Các video chơi cờ nổi tiếng có bình luận của các chuyên gia giúp người xem hiểu rõ thế cờ

Chúc các bạn vui vẻ và lĩnh hội được nhiều kỹ thuật chơi cờ!

Disclaimer:
AppAdvice does not own this application and only provides images and links contained in the iTunes Search API, to help our users find the best apps to download. If you are the developer of this app and would like your information removed, please send a request to takedown@appadvice.com and your information will be removed.