You are using an outdated browser. Please upgrade your browser to improve your experience.
Cờ Tỷ Phú vietnam

Người chơi sẽ tung xúc sắc để di chuyển vòng quanh bàn cờ

Người chơi sẽ tung xúc sắc để di chuyển vòng quanh bàn cờ

Cờ Tỷ Phú vietnam

by Toan Nguyen
Cờ Tỷ Phú vietnam
Cờ Tỷ Phú vietnam

What is it about?

Người chơi sẽ tung xúc sắc để di chuyển vòng quanh bàn cờ. Có nhiều loại ô khác nhau trên bàn cờ như ô nhà đất, xuất phát, khí vận, cơ hội, vào tù, sân bay,... Người chơi sẽ mua nhà đất và xây nhà trên những ô mà mình sở hữu. Trên đường đi người chơi có thể bị mất tiền cho người chơi khác khi đi vào ô của đối thủ, hoặc gặp phải rủi ro như vào ô khí vận. Người chơi thắng cuộc khi các đối thủ đã bị phá sản và trở thành tỷ phú.

Cờ Tỷ Phú vietnam

App Details

Version
1.0
Rating
(2)
Size
72Mb
Genre
Simulation Casual
Last updated
June 15, 2017
Release date
June 15, 2017
More info

App Store Description

Người chơi sẽ tung xúc sắc để di chuyển vòng quanh bàn cờ. Có nhiều loại ô khác nhau trên bàn cờ như ô nhà đất, xuất phát, khí vận, cơ hội, vào tù, sân bay,... Người chơi sẽ mua nhà đất và xây nhà trên những ô mà mình sở hữu. Trên đường đi người chơi có thể bị mất tiền cho người chơi khác khi đi vào ô của đối thủ, hoặc gặp phải rủi ro như vào ô khí vận. Người chơi thắng cuộc khi các đối thủ đã bị phá sản và trở thành tỷ phú.

Disclaimer:
AppAdvice does not own this application and only provides images and links contained in the iTunes Search API, to help our users find the best apps to download. If you are the developer of this app and would like your information removed, please send a request to takedown@appadvice.com and your information will be removed.